Partner sekcie:
 • Heluz
 • Vaillant

Hydroizolácia a dlažba na balkóne

image 69705 25 v1

Pri realizácii balkónovej hydroizolácie a následnom uložení dlažby je potrebné dodržať presný technologický postup. Začať treba prípravou podkladu, teda jeho penetráciou – kremičitým adhéznym mostíkom. Penetračný náter sa nanáša na čistý podklad pomocou valčeka. Pri jeho aplikácii je potrebné dbať na to, aby pokryl celú plochu. Do rohov, kde náter nie je možné naniesť valčekom, ako aj na plochu budúceho soklíka sa aplikuje pomocou štetca.

Po nanesení sa musí nechať zaschnúť. Čas schnutia sa pohybuje v rozpätí dvoch až troch hodín, v závislosti od teploty okolitého prostredia. Druhou fázou je utesnenie nášľapnej plochy balkóna a soklíka proti prenikaniu vlhkosti do nosnej konštrukcie. Na tento účel je vhodné použiť dvojzložkovú trvalo pružnú hydroizoláciu. Pri jej príprave je potrebné dodržať stanovený miešací pomer tekutej a suchej zložky – 5 :15. Dodávané balenie tento pomer presne kopíruje. Ak je zmes dokonale premiešaná, vytvorí sa na okraji balkóna lôžko, do ktorého sa osadí odkvapová lišta. Po jej osadení možno aj zvyšok ošetrovanej plochy pokryť zmesou. Prechody medzi zvislými a vodorovnými plochami sa izolujú tesniacou páskou. Na dokonalé vlepenie pásky do rohov sa používa pravouhlá špachtľa. Nakoniec sa páska prekryje vrstvou dvojzložkovej trvalo pružnej hydroizolácie. Keď je celá ošetrovaná plocha pokrytá dvomi vrstvami utesňovacieho materiálu (trvalo pružná hydroizolácia), treba počkať približne 12 hodín, kým materiál zaschne. Počas tejto technologickej prestávky sa musí balkónová plocha chrániť proti dažďu. Až následne možno pristúpiť ku kladeniu dlažby.

Na lepenie dlažby sa používa flexibilné lepidlo. Potrebné množstvo lepidla sa premieša s predpísaným množstvom vody (približne 6 l) a nechá sa niekoľko minút odstáť. Pri aplikácii lepidla sa používa výhradne náradie z nehrdzavejúcej ocele a zubová stierka s veľkosťou zuba 8 × 8 mm. Pripravená zmes je spracovateľná asi dve hodiny. Do naneseného lôžka z flexibilného lepidla možno ukladať dlažbu. Začína sa od vonkajšieho okraja a pokračuje sa smerom k stene, kde sa obklad zreže na požadovaný rozmer. Následne sa obloží soklík. Na presné vymedzenie spojovacích škár medzi dlaždicami na podlahe a soklíku sa použijú plastové krížiky. Nasleduje 48-hodinová technologická prestávka na zatuhnutie flexibilného lepidla.Na škárovanie sa používa pružný škárovací materiál a sanitárny silikón.

Škárovací materiál sa dôkladne rozmieša v potrebnom množstve vody, nechá sa približne päť minút vyzrieť a znovu sa premieša. Zmes je spracovateľná trištvrte hodiny. Škárovacia zmes sa nanesie do škár pomocou gumenej stierky. Ideálne je nanášať ju diagonálne vzhľadom na smer škár. Na soklík sa nanáša murárskou lyžicou a rozotrie sa gumenou stierkou. Po vyškárovaní dlažby na pochôdznej ploche a soklíku sa škárovacia zmes nanesie aj na vonkajší okraj balkóna (murárskou lyžicou) a stiahne sa gumenou stierkou. Ochranná fólia na okraji odkvapovej lišty sa nareže orezávačom a následne odstráni. Povrch dlažby s vyplnenými škárami sa utrie namočenou molitanovou stierkou. Stierku je potrebné dôkladne vyžmýkať. Už po dvoch hodinách je škárovací materiál vytvrdnutý a hornú škáru soklíka možno utesniť sanitárnym silikónom. Nechcenému prichyteniu silikónu na dlažbe pri záverečnom začisťovaní sa dá účinne zabrániť použitím vody so saponátom, ktorá sa aplikuje pomocou rozprašovača. Silikón sa následne rozotrie a stiahne pomocou murárskej lyžice.

07 | Zahladenie odkvapovej lišty
V mieste uloženia odkvapovej lišty (na okraji balkóna) sa nanesie ďalšia vrstva izolačnej malty s hrúbkou 1 až 3 mm tak, aby bola odkvapová lišta úplne zakrytá.

06 | Osadenie odkvapovej lišty
Perforovaný kraj odkvapovej lišty sa uloží do vytvoreného lôžka z pružnej hydroizolácie (izolačnej malty) a pritlačí sa na podklad bočnou hranou hladidla tak, že sa malta pretlačí cez perforácie.

05 | Lôžko na okraji balkóna
Po dôkladnom premiešaní zmesi sa na vonkajšom okraji balkóna vytvorí pomocou zubového hladidla lôžko (hrúbka 1 až 2 mm), do ktorého sa uloží odkvapová lišta.

04 | Zamiešanie tesniacej zmesi
Obsah 15 kg vreca (práškovej zložky) sa dôkladne rozmieša nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) s tekutou zložkou v 5-litrovom kanistri na homogénnu zmes bez hrudiek. Vždy sa dáva prášková zložka do tekutej. Zmes sa nechá päť minút odstáť a ešte raz sa premieša.

03 | Technologická prestávka
Po nanesení je potrebné nechať penetračný náter zaschnúť. Čas schnutia sa pohybuje v rozpätí dvoch až troch hodín.

02 | Penetrácia rohov a soklíka
Do rohov, kde nie je možné použiť valček, ako aj na plochu budúceho soklíka sa penetračný náter aplikuje pomocou štetca.

01 | Penetrácia podkladu
Na čistý podklad sa pomocou valčeka nanesie penetračný náter. Pri jeho aplikácii je potrebné dbať na to, aby pokryl celú plochu.

23 | Konečná úprava silikónu
Konečné vyhladenie silikónu v škáre sa realizuje pomocou gumenej škárovacej stierky alebo murárskej lyžice. Prebytočný silikón sa odstráni a soklík sa utrie navlhčenou handričkou.

22 | Voda so saponátom
Po približne po desiatich minútach po aplikácii silikónového tmelu možno rozprašovačom naniesť vodu so saponátom. Tá zabráni nechcenému prichyteniu silikónu na dlažbu pri záverečnom začisťovaní.

21 | Utesnenie škáry soklíka
Z kartuše so silikónovým tmelom sa odstráni tesný uzáver a aplikačný nadstavec sa zreže na požadovaný aplikačný priemer. Silkón je potrebné vytláčať do škáry rovnomerne pomocou aplikačnej pištole.

20 | Umytie povrchu dlažby
Dlažba s vyplnenými škárami sa utrie namočenou molitanovou stierkou. Už po dvoch hodinách je škárovací materiál vytvrdnutý a horná škára soklíka sa môže utesniť sanitárnym silikónom.

19 | Stiahnutie ochrannej fólie
Ochranná fólia na okraji odkvapovej lišty sa nareže orezávačom a následne odstráni.

18 | Vyškárovanie okraja balkóna
Po vyškárovaní dlažby na pochôdznej ploche a soklíku sa škárovacia zmes nanesie aj na vonkajší okraj balkóna (murárskou lyžicou) a stiahne sa gumenou stierkou.

17 | Vyplnenie škár
Škárovacia malta sa nanáša pomocou gumeného hladidla a vtláča sa do všetkých škár – diagonálnym pohybom – tak, aby sa vyplnil celý ich objem. Vnútri škár nesmú zostať dutiny. Na soklík sa nanáša pomocou murárskej lyžice a rozotrie sa gumenou stierkou.

16 | Zamiešanie škárovacej malty
Obsah balenia sa zmieša s vodou (1 l/5 kg alebo 5 l/25 kg) a dôkladne sa premieša nízkootáčkovým miešadlom tri minúty. Zmes sa nechá päť minút odležať a ešte raz sa premieša.

15 | Vymedzenie šírky škáry
Na presné vymedzenie spojovacích škár medzi dlaždicami na podlahe a soklíku sa použijú plastové krížiky. Nasleduje 48-hodinová technologická prestávka na zatuhnutie flexibilného lepidla.

14 | Uloženie dlažby
Dlažba sa ukladá do naneseného vlhkého lepivého lôžka z flexibilného lepidla. Začína sa od vonkajšieho okraja a pokračuje sa smerom k stene, kde sa obklad zreže na požadovaný rozmer. Následne sa obloží soklík.

13 | Nanesenie flexibilného lepidla
Flexibilné lepidlo sa nanáša hladkou hranou zubového hladidla so sklonom k lepenej ploche približne 45° tak, aby sa zabezpečilo celoplošné spojenie medzi podkladom a dlažbou. Nanesená vrstva lepidla sa „prečeše“ zubovou stranou hladidla.

12 | Zmiešanie flexibilného lepidla
Po vyschnutí izolačnej malty sa pripraví flexibilné lepidlo. Obsah vreca (25 kg) sa dôkladne premieša nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) s približne 6 l vody, až kým nevznikne homogénna zmes. Zmes sa nechá päť minút odstáť a znovu sa premieša.

11 | Prekrytie pásky izolačnou maltou
Na nalepený a vyrovnaný tesniaci pás sa nanesú ďalšie dve až tri vrstvy pružnej hydroizolačnej malty.

10 | Vyrovnanie pásu
Záhyby na tesniacom páse sa odstránia pomocou pravouhlej špachtle. Na vyrovnávanie uloženého pásu sa nesmú použiť ostré nástroje a treba postupovať tak, aby sa neporušila jeho celistvosť. Pri napájaní sa musia konce preložiť s presahom minimálne 5 cm.

09 | Izolačná páska
Prechody medzi zvislými a vodorovnými plochami sa izolujú tesniacou páskou. Do čerstvo aplikovanej tekutej hydroizolácie sa vloží tesniaci pás a pritlačí sa. Pás nanesenej izolačnej malty by mal byť na oboch stranách aspoň o 5 cm širší ako tesniaci pás.

08 | Izolačná malta na plochu
Izolačná malta sa nanesie aj na ostatnú ošetrovanú plochu. Prvá vrstva sa aplikuje rovnomerne v hrúbke 1 až 2 mm, celoplošne bez vzduchových bublín. Na ešte čerstvú vrstvu sa nanesie druhá vrstva v hrúbke 1 až 3 mm.

Info o materiáloch:

 • Prechodový mostík s jemným kremičitým pieskom na hladké nenasiakavé podklady
 • Tekutá dvojzložková cementová izolácia, odolná proti netlakovej aj tlakovej vode a zemnej vlhkosti, preklenuje trhliny
 • Trvale pružný kašírovaný gumový pás na utesňovanie škár, rohov a rôznych detailov stavebných konštrukcií
 • Suchá maltová flexibilná zmes určená na tenkovrstvové lepenie obkladov, dlažby, kameňa, mozaiky (hrúbka vrstvy 3 až 8 mm)

Čo budete potrebovať:

 • Penetračný náterQG p rechodový mostík s jemným kremičitým pieskom; spotreba približne 0,2 až 0,4 kg/m2, plastové vedro, 15 kg; 47,448 €
 • Izolačná malta FDS 2K Dvojzložková trvalo pružná hydroizolácia; spotreba 3 až 4 kg/m2 (1 vrstva), papierové vrece, 15 kg (suchý prášok) + plastový kanister, 5 l (tekutá zložka),balenie; 62,592 €
 • Tesniaci pás; DBF Tesniaca pružná; hydroizolačná páska; šírka 120 mm, kotúč, 50 m; 67,20 €
 • Flexibilné lepidlo F-DBK Flexibilné viacúčelové lepidlo na tenkovrstvové lepenie; spotreba približne 3,4 kg/m2 (zub 8 × 8 mm), papierové vrece, 25 kg; 11,998 €
 • Škárovací materiál; FFU Pružná škárovacia hmota; spotreba približne 0,4 kg/m2 (dlažba 15 × 15 cm), papierové vrece, 5 a 25 kg, 5 kg (biela); 9,42 €
 • Silikónový tmel; SI Silikónový tmel; spotreba 310 ml/3 bm (šírka škáry 1 cm), plastová kartuša, 310 ml; 4,524 €
 • Plastové krížiky
 • Saponát
 • Náradie; valček; štetka; nízkootáčkové elektrické miešadlo; murárska lyžica; oceľové hladidlo (zub 8 × 8 mm); gumená stierka; orezávač; molitanová stierka; aplikačná pištoľ; rozprašovač vody; rezačka na obklad; handrička; vedro; ceruza

TEXT + FOTO: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.