Každá strešná konštrukcia – nová alebo rekonštruovaná – predstavuje náročný proces navrhovania, realizácie a jej následnej údržby. Veľmi dôležitou súčasťou každej plochej strechy je tepelná izolácia. Viac sa dozviete v článku Zateplenie plochej strechy.

image 96454 25 v1

Zateplenie pochôdznej povaly

Na účinnú tepelnú izoláciu pochôdznych podláh v nevykurovanom podkroví je vhodné použiť tepelnoizolačný systém, ktorý pozostáva z nosných trámikov a krížov z vysokopevnostného EPS a výplňovej izolácie na báze minerálnej vlny. 
image 93783 25 v3

Zateplenie medzi krokvami a pod krokvami s inteligentnými parobrzdami

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.
image 82464 25 v1

Ako sa správne zorientovať pri výbere dosiek PIR?

Pokrývačská firma pána Burdy sa zoberá kladením strešnej krytiny od roku 1995. V ostatných rokoch rozšírila svoju činnosť aj o kladenie nadkrokvového zateplenia s tepelnými izoláciami PIR. V praxi sa stretáva s izoláciami PIR vo …
image 78389 25 v2

Zateplenie šikmej strechy nad krokvami

Zateplenie šikmých striech sa najčastejšie realizuje dvoma spôsobmi – zateplením medzi a pod krokvami alebo zateplením nad krokvami. Zateplenie nad krokvami pritom predstavuje spôsob, ako dosiahnuť energeticky úsporný štandard. Rozpätie medzi krokvami sa odporúča rozvrhnúť na …
image 75418 25 v2

Zateplenie strechy nad krokvami

Zateplenie šikmej strechy je nielen osvedčený spôsob, ako zabrániť únikom tepla počas zimných mesiacov, ale aj spôsob, ako využiť podkrovný priestor na bývanie. Okrem systému zateplenia medzi a pod krokvami sa stále častejšie realizuje systém zateplenia …
tepelne mosty v podkrovi bytoveho domu

Tepelné mosty v podkroví bytového domu

Z hľadiska ekonomiky a využiteľnosti je rozmach výstavby podstrešných priestorov opodstatnený. Návrh a realizácia členitého podkrovia s množstvom vikierov je aj pre skúseného odborníka úlohou, ktorá si vyžaduje veľa skúseností. Častým dôvodom chýb a porúch v konštrukciách strešných plášťov obytných podkroví …
zateplovanie striech v pracovnych etapach a suvisiace poruchy

Zatepľovanie striech v pracovných etapách a súvisiace poruchy

Ekonomická kríza ovplyvnila realizáciu zateplenia krovov s výmenou krytiny a vstavbou užívateľských priestorov do existujúcich krovov. V ostatných rokoch tak dominuje etapovitá realizácia. Tá však so sebou prináša množstvo porúch a problémov.
stabilizacia tepelnej izolacie v skladbe striech

Stabilizácia tepelnej izolácie v skladbe striech

Vďaka stále sa sprísňujúcim tepelnotechnickým požiadavkám dochádza k navýšeniu hrúbky tepelnej izolácie v obvodových konštrukciách, strechy nevynímajúc. Zväčšenie hrúbky izolácie so sebou prináša množstvo komplikácií. Predovšetkým v prípade šikmých striech. Umiestnením tepelnej izolácie do interiéru dochádza totiž k zmenšeniu …
zateplenie plochej strechy

Zateplenie plochej strechy

Navrhnúť správne konštrukčné riešenie plochej strechy vrátane umiestnenia tepelnej izolácie nie je jednoduchá záležitosť a je to prvý predpoklad plnenia funkcie strechy.
Nové možnosti tepelnej izolácie plochých striech

Nové možnosti tepelnej izolácie plochých striech

Tepelné izolácie v konštrukciách plochých striech zaznamenávajú neustály vývoj, ktorý sa týka funkčných, úžitkových i technologických vlastností. Projektanti, realizátori a výrobcovia sa snažia o ich vylepšenie, čím by sa, samozrejme, zefektívnila technológia výstavby, ako aj kvalita a spoľahlivosť striech.
Podkrovie, v ktorom sa budete cítiť fit

Podkrovie, v ktorom sa budete cítiť fit

Podkrovie ako obytná plocha sa čoraz častejšie teší obľube v mnohých rodinách. V minulosti sa pritom podkrovia ani nevyužívali na bývanie. Slúžili najmä na skladovanie či odkladanie nepotrebných sezónnych vecí. V súčasnosti je pri vysokých …