Partneri sekcie:

Zateplenie pochôdznej povaly

image 96454 25 v1

Na účinnú tepelnú izoláciu pochôdznych podláh v nevykurovanom podkroví je vhodné použiť tepelnoizolačný systém, ktorý pozostáva z nosných trámikov a krížov z vysokopevnostného EPS a výplňovej izolácie na báze minerálnej vlny. 

Podkladovú vrstvu tvorí parobrzda. Ako vrchná pochôdzna vrstva systému sa používajú dosky OSB, ktoré sa k podkladu fixujú cez pomocné dosky lepené na nosné EPS trámiky. Použitím tohto systémového riešenia sa dosahujú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, eliminujú sa tepelné mosty a vďaka nízkej hmotnosti je priťaženie stropnej konštrukcie minimálne. V rámci systému možno použiť dva typy parobŕzd.

Inteligentná parotesná membrána je určená na použitie v prevetrávaných aj neprevetrávaných konštrukciách strešných plášťov, obvodových stien, drevených stropov a pod. Ide o klimamembránu, ktorá v závislosti od okolitých vlhkostných podmienok mení svoje difúzne vlastnosti (Isover Vario® KM Duplex UV).

V zimnom období, keď je tlak vodných pár orientovaný z interiéru smerom von, je difúzny odpor fólie maximálny a fólia sa správa ako parobrzda. V letnom období sa vplyvom teploty a vlhkosti menia difúzne vlastnosti fólie pričom klimamabrána prepúśťa vlhkosť z konštrukcie smerom von, čím umožňuje uvoľnenie zabudovanej vlhkosti v konštrukcii (napr. z drevených nosných trámov).

Vlastnosti fólie sú nasledovné: variabilný difúzny odpor Sd = 0,3 až 5 m, plošná hmotnosť 80 g/m2, maximálna ťahová sila 110 N/50 mm, odolnosť proti UV žiareniu min. 3 mesiace (priame) a až 18 mesiacov (za zasklením). Druhým používaným typom parobrzdy je špeciálne vyvinutá fólia na báze polyamidu s premenlivou hodnotou ekvivalentnej difúznej hrúbky Sd – Isover Vario® XtraSafe. Vďaka premenlivému difúznemu odporu (Sd = 0,3 až 20 m) fólia napomáha regulovať vlhkostný režim v konštrukcii. 

04 | Nalepenie drevených lát
Na celú dĺžku roštu sa pomocou aplikačnej pištole nanesie PUR lepidlo a prilepia sa drevené laty so šírkou 100 mm.

05 | Vloženie tepelnej izolácie
Do priestoru medzi roštom sa vložia tepelno­izolačné dosky bez potreby rezania (rozmery: 600 × 1 200 mm) alebo pásy tepelnej izolácie s potrebou úpravy na šírku 600 mm. Tepelnú izoláciu sa odporúča uložiť v dvoch vrstvách.

06 | Priestor medzi krížmi a stenou
Tepelnou izoláciou sa vyplní aj priestor medzi dvomi krížmi a priestor medzi krížmi a bočnou stenou.

07 | Ukladanie záklopu
Po uložení tepelnej izolácie na celú výšku roštov sa položí záklop z dosiek OSB (napr. OSB 3 PD 22 (18)). Dosky sa kladú na väzbu podľa odporúčaní výrobcu dosiek. Dosky sa prichytia do podkladových doštičiek skrutkami 4 × 45 mm v počte 4 až 5 ks/bm.

08 | Odvetrávacia medzera
Po uložení záklopu vznikne medzi doskami OSB a vrstvou tepelnej izolácie medzera s hrúbkou 20 až 30 mm, ktorá umožňuje prípadné odvetranie.

01 | Izolačná vaňa
Z pásov parobrzdy sa vytvorí súvislá izolačná vaňa. Pásy sa kladú so vzájomným presahom 100 mm a prisponkujú sa do drevenej podkladovej konštrukcie/trámov. Vzájomné presahy jednotlivých pásov sa prelepia extra širokou jednostranne lepiacou páskou na utesnenie spojov. Na steny sa parobrzda prilepí vysoko­elastickým tesniacim tmelom.

02 | Nosné kríže
Poskladajú sa nosné kríže EPS s rozmermi 100 × 500 mm a so zvolenou výškou 200 až 300 mm.

03 | Rozloženie roštu
Rozloží sa rošt (konštrukčné trámiky na báze EPS) so svetlou šírkou 595 mm, medzi ktorý sa budú vkladať pásy tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny so šírkou 600 mm. Pri nerovnostiach podkladu sa prvky roštu dorovnajú brúsením.

Info o systéme:

» Systémové riešenie určené na tepelnú izoláciu pochôdznych podláh nevykurovaných podkroví pozostávajúce z nosných trámikov a krížov z vysokopevnostného EPS a výplňovej izolácie z minerálnej vlny; podkladovú vrstvu tvorí parobrzda; ako vrchná pochôdzna vrstva systému sa používajú dosky OSB

Čo budete potrebovať:

SYSTÉM ISOVER STEPCROSS
Isover Stepcross
hrúbka: 160, 200, 240, 280 a 300 mm

Parobrzda
Isover Vario® KM Duplex UV
hrúbka: 220 µm, plošná hmotnosť: 80 g/m2, rozmery: 1 500 × 40 000 mm, balenie 60 m2 2,70 €
alebo
Isover Vario® XtraSafe
hrúbka: 220 µm, plošná hmotnosť: 80 g/m2, rozmery: 1 500 × 40 000 mm, balenie 60 m2 3,78 €

Jednostranne lepiaca tesniaca páska
Isover Vario® KB1
hrúbka: 26 mm, rozmery: 60 × 40 000 mm, balenie 40 m 45,60 €

Vysokoelestický tesniaci tmel
Isover Vario® XtraFit
kartuša, 310 ml 13,86 €

Komponenty systému Stepcross

Kríž EPS
Isover EPS kríž
rozmer (d × š): 100 × 500 mm, výška: 160 až 300 mm, ks od 4,86 €

Konštrukčný trámik EPS
Isover EPS TRAM
rozmer (d × š): 100 × 1 000 mm, výška: 160 až 300 mm, ks od 3,54 €

Tepelná izolácia
Isover UNIROL PROFI
rozmer (d × š): 1 200 × 2 700 alebo 12 000 mm, výška: 50 až 220 mm, m2 4,29 €
Isover UNI
rozmer (d × š): 600 × 1 200 mm, výška: 40 až 200 mm, m2 od 3,42 €

PUR lepidlo

Drevené laty
šírka: 100 mm

Samorezné skrutky
4 × 45 mm

Doska OSB
napr. OSB 3 PD 22 (18)

Náradie a pomôcky
nožnice alebo ostrý nôž
aplikačná pištoľ
sponkovačka
akumulačný skrutkovač

Tip

Aplikácia vysoko­elastického tmelu
Na podklad sa nanesie súvislý pás tmelu so šírkou približne 6 až 8 mm. Parobrzda sa zatlačí medzi dva prsty a vtlačí sa do vrstvy tmelu tak, aby hrúbka tmelu v strede vrstvy ostala približne 4 mm (na okrajoch min. 2 mm). Dôkladné vyschnutie a plnohodnotnú funkčnosť tmelu signalizuje zmena sfarbenia tmelu zo svetlozelenej na tmavozelenú.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Isover
FOTO: Isover

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2017.