ASB Články na tému

zateplenie podkrovia

Najrozšírenejším typom izolácie šikmej strechy je spôsob zateplenia zdola, čiže medzi a pod krokvami. Využívajú ho stavebné firmy i jednotlivci. Ak podkrovie nezaizolujeme vôbec alebo len čiastočne, môže dochádzať ku stratám až 30 % energie.

Na zateplenie povalového priestoru sa odporúča použiť tepelnoizolačné dosky s vyššou únosnosťou, ktoré okrem tepelnoizolačnej funkcie umožňujú aj pochôdznosť. Odporúčaná hrúbka tepelnej izolácie je 200 mm. Tieto vlastnosti spĺňajú tepelnoizolačné kombinované dosky, ktoré sa vyrábajú spojením difúzne otvoreného expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu a 10 mm hrubej sadrovláknitej platne.

Na účinnú tepelnú izoláciu pochôdznych podláh v nevykurovanom podkroví je vhodné použiť tepelnoizolačný systém, ktorý pozostáva z nosných trámikov a krížov z vysokopevnostného EPS a výplňovej izolácie na báze minerálnej vlny. 

Nedostupné povalové či nadstropné priestory a málo miesta pod nimi. Situácia, ktorá sa rozhodne nedá vyriešiť klasickým schodiskom a neustále vyťahovanie a odkladanie rebríka po čase omrzí. Ideálnym riešením, ktoré v tejto situácii pomôže, sú sťahovacie schody. 

Povala patrila kedysi k častiam domu, ktoré slúžili maximálne na odkladanie starých nepotrebných vecí. Dnes je situácia iná a mnoho rodín prichádza na to, že tento priestor sa dá skvele využiť nielen ako sklad, ale aj na bývanie. Navyše, bude mať svoje špeciálne čaro, napríklad ako zrekonštruovaná povala nad časťou hospodárskeho dvora v českej obci Hořenice. 

Od. 1. 1. 2017 sa v súlade s platnou legislatívou vzťahuje energetická certifikácia aj na samostatné časti predávaných alebo prenajímaných budov a na byty. Čo to v praxi znamená?

V súčasnosti majú vlastníci bytov a nebytových priestorov pomerne široké možnosti výberu úverových produktov, pričom si môžu nastaviť individuálne podmienky, aby vyhovovali ich možnostiam a schopnostiam úver splácať.

Viacerí čitatelia portálu ASB.sk kládli v diskusiách k článkom o správe bytových domov svoje otázky. O odpoveď sme požiadali Ing. Otíliu Leskovskú, prvú viceprezidentku Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Adaptácia povalového priestoru na rekreačný byt vytvorila jednu z najväčších garsóniek v širokom okolí. So svojou rozlohou 140 m2 však vyniká nielen veľkým priestorom, ale aj tým, ako sa s takýmto priestorom dokázali tvorcovia návrhu zmysluplne a znamenito vysporiadať.

Neodborné zásahy do voľnej krajiny a rozširovanie sídiel za hranice existujúcich miest alebo obcí sú témami, ktorými sa zaoberajú nielen urbanisti, ale aj zodpovední architekti. Modernizácia starých budov je podľa takmer všetkých kritérií udržateľného rozvoja výhodnejšia ako výstavba nových. Vyžaduje menej materiálu, menej energie a často aj menej priestoru a neprekračuje hranice existujúcej zástavby.

Tepelná izolácia plochých i šikmých striech je jednou z problematických častí budovy, preto  treba venovať dostatočnú pozornosť návrhu skladby strešného plášťa a pri realizácii vykonať potrebnú kontrolu. Veľké problémy nastávajú, rovnako ako kdekoľvek inde, ak nie je od začiatku jednoznačný zmluvný stav zúčastnených a ak nie je presne stanovená nielen kvalita vykonanej práce a použitý materiál, ale aj celkový efekt a spôsob kontroly dohodnutých parametrov výsledného diela.

Medzi obytné budovy patria aj budovy na prechodné ubytovanie a budovy určené na dlhodobý pobyt obyvateľov, ako sú napríklad liečebne, domovy detí, domovy dôchodcov. Stav súčasných budov tohto charakteru na Slovensku je veľmi zlý a je isté, že sa postupne budú musieť obnovovať. Preto by bolo užitočné bližšie sa pozrieť na zaujímavý príklad nedávno ukončenej obnovy Domova dôchodcov v rakúskom Weizi, kde sa uskutočnila energeticky efektívna sanácia s použitím komponentov charakteristických pre energeticky pasívne domy. Napokon budúcnosť technológií energeticky pasívneho domu spočíva hlavne v obnove budov...