Partneri sekcie:

Plechová strešná krytina sa bežne využíva aj v oblastiach s nepriaznivými klimatickými podmienkami. Medzi najväčšie výhody plechovej strešnej krytiny patrí jej nízka hmotnosť a možnosť veľmi rýchlej aplikácie na strechu. Správna montáž plechovej strešnej krytiny je alfou a omegou funkčnej strechy.