Partneri sekcie:

Predĺženie životnosti strechy bytového domu

predlzenie zivotnosti strechy bytoveho domu

Strechy bytových domov volajú o pomoc. Nevzhľadná fasáda so zlými tepelnoizolačnými vlastnosťami či hrozivý stav strechy sú smutnou realitou väčšiny slovenských panelákov. Do rekonštrukcie bytových domov putujú v súčasnosti nemalé finančné prostriedky. Dôvodom je snaha o zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, predĺženie životnosti panelákov, ale aj zníženie nákladov jednotlivých domácností. Pri obnove bytového domu sa odporúča investovať nielen do zateplenia a výmeny okien, ale aj do kompletnej rekonštrukcie strechy.

Strecha si vyžaduje osobitný prístup
Neexistuje univerzálne riešenie, ako najlepšie a najefektívnejšie odstrániť poruchy na streche bytového domu. Každá strecha si totiž vyžaduje osobitný prístup. Stav strechy by mal zhodnotiť odborník, ktorý navrhne nielen vhodný systém opravy a vyberie kvalitné materiály, ale zároveň stanoví optimálny čas rekonštrukcie, prípadne pomôže s voľbou realizačnej firmy. Na začiatku procesu hodnotenia stavu strechy je detailná obhliadka, pri ktorej sa zisťujú druh, množstvo a umiestnenie priestupov, napojenie hydroizolácie na priestupy a takisto samotný stav povlakovej krytiny. Po vizuálnej kontrole kvality strechy sa sondou zistí vlhkosť v strešnom plášti, počet a zloženie jednotlivých vrstiev. Následne sa odtrhovou skúškou vyhodnotí únosnosť podkladu a stanoví sa najvhodnejší spôsob opravy strechy. Pri nesprávnom výbere typu rekonštrukcie môže dôjsť k skráteniu životnosti strechy bytového domu a jej celkovej nefunkčnosti.

Kompaktný systém rekonštrukcie
Aby sa plochej streche prinavrátila jej vodotesná, bezpečnostná a hydroizolačná funkcia, treba výber materiálov a riešení na jej obnovu konzultovať s odborníkmi. Rozhodujúca je nielen kvalita výrobkov a ich dlhodobá spoľahlivosť, ale aj kvalifikovaná realizácia. Povrchné odstránenie chýb strešnej krytiny sa totiž už po pár rokoch prejaví a majitelia bytov si budú musieť na ďalšiu rekonštrukciu opätovne našetriť. Problematiku rekonštrukcie strechy bytového domu treba riešiť komplexne. Komplexné systémové riešenia sú totiž predpokladom dlhodobej funkčnosti strechy. Takže ak sa na kompaktný hydroizolačný systém nemyslelo pri výstavbe, pri oprave strechy naň netreba zabudnúť. Pri takýchto spôsoboch obnovy je príjemným bonusom aj predĺžená záruka. Na plochú strechu bytového domu rekonštruovanú komplexným systémom ponúkajú výrobcovia záruku až 35 rokov.

Čo urýchli rekonštrukciu?
Súčasné vysoké nároky a požiadavky investorov na hospodárne spôsoby obnovy plochých striech vedú k neustálemu vývoju inovatívnych materiálov. Zatekanie a trhliny na streche bytového domu možno odstrániť kombináciou mikroventilačných pásov s asfaltovanými pásmi modifikovanými SBS kaučukom s hrebeňovým profilom. Pred aplikáciou tohto dvojvrstvového systému hydroizolácie sa však pôvodná povlaková krytina musí ošetriť modifikovaným penetračným náterom. Na takto pripravený podklad sa následne tepelnou aktiváciou aplikujú mikroventilačné pásy. Tepelná aktivácia urýchľuje prilepenie pásov k podkladu a zabezpečuje celoplošnú mikroventiláciu strechy. Mikroventilačné pásy zlepšujú hydroizolačnú funkčnosť strechy a riešia problematiku vyrovnávania tlaku vodných pár a zabudovanej vlhkosti pod povlakovou krytinou. Na rozdiel od klasického natavenia asfaltovaných pásov je aplikácia takýchto pásov menej komplikovaná a omnoho rýchlejšia. Tým, že sa pásy len tepelne aktivujú, skracuje sa čas realizácie. Na rozdiel od klasických lepeniek pásy nepraskajú na spojoch, sú elastické a vplyvom tepla a zimy nepodliehajú rozmerovým zmenám. Kompaktnú technológiu opravy strechy však v každom prípade musia aplikovať vyškolené firmy.

Asfaltované pásy s hrebeňovým profilom
Na mikroventilačné pásy sa následne celoplošne natavia modifikované asfaltované pásy s hrebeňovým profilom. V porovnaní s asfaltovaným pásom s hladkým spodným povrchom majú pásy s hrebeňovým profilom väčšiu natavovaciu plochu, čo umožňuje rýchlejšie roztavenie asfaltovej hmoty. Pásy s hrebeňovým profilom výrazne zlepšujú vodotesnosť a trvanlivosť hydroizolačnej vrstvy. Hrebeňová profilácia umožňuje rýchlejšie natavenie pásu pri nižšej spotrebe plynu počas aplikácie. Hydroizolačná vrstva si po natavení pásov k podkladu zachová všetky deklarované technické parametre. Renová­ciu strechy bytového domu možno optimálne zavŕšiť aplikáciou špeciálneho strieborného reflexného náteru, ktorý dlhodobo ochráni asfaltované pásy proti agresívnym poveternostným vplyvom. Komplexný systém rekonštrukcie strechy bytového domu predlžuje jej životnosť a zvyšuje spokojnosť majiteľov bytov.

TEXT: Ing. Jaroslav Vaňo
FOTO: Icopal

Ing. Jaroslav Vaňo je produktovým manažérom spoločnosti Icopal a.s.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.