Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA
Oceľová strecha Sazka Areny

Oceľová strecha Sazka Areny

Strecha nad hlavnou arénou Sazka Areny vzbudila obdiv v Čechách i v zahraničí svojou netradičnosťou, veľkosťou rozpätia, intenzitou zaťaženia a efektívnou koncepciou priestorového vzperadla. Táto konštrukcia náročná z hľadiska technológie výroby, montáže a teoretickej prípravy …
Kotvenie zariadení na plochej streche

Kotvenie zariadení na plochej streche

Ploché strešné plášte sú v súčasnosti častým konštrukčným riešením najmä pri priemyselných, bytových a občianskych stavbách s väčším pôdorysom. Pri týchto objektoch totiž predstavuje plochá strecha prijateľný kompromis z hľadiska investičných nákladov, konštrukčných možností a …
Zatepľovanie šikmých striech

Zatepľovanie šikmých striech

Šikmé strechy sú súčasným trendom vo výstavbe a v rekonštrukcii budov, ktorý má estetický aj praktický význam. Výrazný nedostatok bytov si vynucuje adaptáciu starších povalových priestorov na nové byty, zároveň sa rozšírila i výstavba podkrovných …