Partneri sekcie:

Montáž nárožia

image 84097 25 v1

Príprava strešnej plochy v nároží sa začína uložením poistnej hydroizolačnej fólie. V súčasnosti sa používajú difúzne priepustné fólie, ktoré sa v oblasti nárožia preložia cez nárožnú krokvu s dostatočným prekrytím a prichytia sa sponkami. Vrchná preložená časť sa prelepí páskou.

Osadia sa kontralaty, ktoré sa vedú súbežne s nárožnou krokvou, a pokračuje sa latovaním strešnej plochy. Škridly sa dorežú do nárožia tak, aby sa vytvoril priestor na vetranie. Všetky škridly v nároží sa musia prichytiť. Väčšie sa môžu priskrutkovať a menšie kusy sa prichytávajú špeciálnou príchytkou na malé zlomky škridiel, ale používa sa aj klasické prevŕtanie škridiel a pridrôtovanie. Pokračuje sa osadením nárožnej laty. Pre jednoduchosť nastavenia sa použijú držiaky laty, ktoré sa osadzujú približne vo vzdialenosti 600 až 700 mm od seba. Výška držiakov sa nastaví tak, aby sa hrebenáče nedotýkali škridiel a išli v jednej línii. Tak sa vytvorí vetrací priestor v nároží. Keď je správne nastavená výška držiakov, osadí sa nárožná lata, ktorá sa zboku prichytí skrutkami na všetky držiaky.

Pri všetkých typoch škridiel sa používa vetrací pás zabraňujúci vnikaniu vody do konštrukcie a zároveň umožňujúci vetranie. Vetrací pás sa vycentruje a následne pripevní klincami alebo príchytkami na nárožnú latu. Presahujúca časť pásu na hornom konci nárožia sa odstrihne. Záhyby vetracieho pásu je potrebné vyformovať a pritlačiť. Koniec pásu sa na záver zreže vodorovne so škridlou. Osadí sa hrebenáč na ukončenie nárožia, ktorý sa prevŕta a prichytí tesniacou skrutkou. Následne sa osadia hrebenáče, ktoré sa prichytávajú špeciálnymi príchytkami o nárožnú latu. Pri styku dvoch nároží a hrebeňa sa dĺžka hrebenáčov upraví podľa potreby a prichytia sa. Kladú sa tri kusy oproti sebe. Dorezané časti hrebenáčov sa môžu utesniť kovovým tesniacim pásom. Miesto styku sa prekryje rozbočovacím hrebenáčom, ktorý sa podľa potreby upraví, prevŕta sa a prichytí tesniacou skrutkou.

01 | Poistná hydroizolačná fólia
Pásy poistnej hydroizolačnej fólie sa v oblasti nárožia preložia cez nárožnú krokvu s dostatočným prekrytím a prichytia sa sponkami.

02 | Prelepenie pásov fólie
Vrchná preložená časť pásu poistnej hydroizolačnej fólie sa prelepí tesniacou páskou.

03 | Kontralaty
Osadia sa kontralaty, ktoré sa vedú súbežne s nárožnou krokvou, a pokračuje sa s latovaním strešnej plochy.

04 | Dorezanie škridiel v nároží
Škridly sa dorežú do nárožia tak, aby sa vytvoril priestor na vetranie. Všetky škridly v nároží sa musia prichytiť. Väčšie sa priskrutkujú a menšie kusy sa prichytia špeciálnou príchytkou na malé zlomky škridiel alebo sa prevŕtajú a pridrôtujú.

05 | Osadenie držiakov laty
Pokračuje sa osadením nárožnej laty. Pre jednoduchosť nastavenia sa použijú držiaky laty, ktoré sa osadzujú približne vo vzdialenosti 600 až 700 mm od seba. Výška držiakov sa nastaví tak, aby sa hrebenáče nedotýkali škridiel a išli v jednej línii.

06 | Nárožná lata
Do pripravených držiakov sa osadí nárožná lata, ktorá sa zboku prichytí skrutkami na všetky držiaky.

07 | Položenie vetracieho pásu
Na osadenú nárožnú latu sa položí vetrací pás.

08 | Upevnenie vetracieho pásu
Vetrací pás sa vycentruje a následne pripevní klincami alebo príchytkami na nárožnú latu.

09 | Skrátenie vetracieho pásu
Presahujúca časť pásu na hornom konci nárožia sa odstrihne.

10 | Vetrací pás na spodnom konci
Záhyby vetracieho pásu sa na spodnom konci nárožia vyformujú a pritlačia na nárožnú latu. Koniec pásu sa nakoniec zreže vodorovne so škridlou.

11 | Koncový hrebenáč
Osadí sa hrebenáč na ukončenie nárožia, ktorý sa prevŕta a prichytí tesniacou skrutkou.

12 | Osadenie hrebenáčov
Následne sa osadia hrebenáče, ktoré sa prichytávajú špeciálnymi príchytkami o nárožnú latu.

13 | Styk dvoch nároží a hrebeňa
V mieste styku dvoch nároží a hrebeňa sa dĺžka hrebenáčov upraví podľa potreby a hrebenáče sa prichytia. Kladú sa tri kusy oproti sebe. Dorezané pásy sa môžu utesniť kovovým tesniacim pásom.

14 | Rozbočovací hrebenáč
Miesto styku sa prekryje rozbočovacím hrebenáčom, ktorý sa podľa potreby upraví, prevŕta sa a prichytí tesniacou skrutkou.

Info o materiáli:

 • Drážkový hrebenáč z pálenej hliny
 • Koncový hrebenáč drážkový – kvapka – z pálenej hliny
 • Rozbočovací hrebenáč Y pre drážkový hrebenáč z pálenej hliny

Čo budete potrebovať

 • Základná škridla napr. Tondach Brnenka, celková dĺžka: 40,5 cm, celková šírka: 24,5 cm, krycia dĺžka: 28 až 34 cm, krycia šírka: 20 cm, hmotnosť: 3 kg, spotreba: 14,5 až 17,8 ks/m2
 • Koncový hrebenáč drážkový, 21 cm, ks    od 21,68 €
 • Hrebenáč drážkový, 21 cm, 3 ks/bm, ks    od 8,20 €
 • Rozbočovací hrebenáč Y, X pre drážkový hrebenáč 21 cm, ks    od 52,42 €
 • Držiak hrebeňovej laty s klincom, výškovo nastaviteľný 30 mm, ks    1,80 €
 • Príchytka rezaných škridiel
 • Príchytka škridiel univerzálna (malých zlomkov)
 • Skrutkový klinec s podložkou
 • Príchytka drážkových hrebenáčov (AL), ks    0,34 €
 • Vetrací pás hliníkový (na hrebeň a nárožie), rozmer: 280 × 5 000 mm, ks    od 31,02 €
 • Poistná hydroizolačná fólia Tondach Tuning FOL-N, objemová hmotnosť: 120 g/m2, rozmery: 50 × 1,5 m
 • Univerzálna lepiaca páska TESCON, rozmery: 60 mm × 30 m
 • Strešné laty
 • Klince
 • Náradie a pomôcky: sponkovačka do dreva, akumulátorový skrutkovač, ceruzka, meter, kladivo, elektrická vŕtačka, priamočiara elektrická píla, odlamovací skalpel

Vetrací pás

Vetrací pás je vyrobený z hliníka. Používa sa ako vetrací a izolačný pás pod hrebenáče na hrebeni aj nároží, umožňuje správne odvetrať strechu. Je dobre tvarovateľný, prispôsobí sa tvaru krytiny. Farebnosť: červený, hnedý, čierny, kotúč, 5 bm

TEXT: pripravené z podkladov firmy Tondach
FOTO: Tondach

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.