Montáž komína (Pracovný postup)

Pred začatím montáže musí byť známa výška, umiestnenie a orientácia komínových dvierok aj ďalších čistiacich a revíznych otvorov, rovnako aj výška a orientácia miesta na pripojenie spotrebiča. Zároveň sa pred začatím montáže musí preveriť, či umiestnenie všetkých otvorov zodpovedá požiadavkám noriem a predpisov. Už v tejto fáze sa odporúča konzultácia s kominárom – revíznym technikom.

Štandardný postup montáže

Krok 16: Očistenie hrdla

Hrdlo šamotovej profilovanej vložky sa očistí od nečistôt.

16 Očistenie hrdla
16 Očistenie hrdla |

Krok 17: Škárovací tmel

Do hrdla profilovanej vložky sa nanesie dostatočné množstvo škárovacieho tmelu.

17 Škárovací tmel
17 Škárovací tmel |

Krok 18: Tenkovrstvová malta

Na hornú hranu komínovej tvárnice sa po obvode nanesie tenkovrstvová malta. Otvory v rohoch tvárnice musia zostať čisté.

18 Tenkovrstvová malta
18 Tenkovrstvová malta |

Krok 19: Štyri tvárnice

Do tenkovrstvovej malty sa osadia štyri ďalšie tvárnice. Do otvoru, ktorý vznikne, sa opatrne vsunie profilovaná vložka s dĺžkou 1 330 mm.

19 Štyri tvárnice
19 Štyri tvárnice |

Krok 20: Centrovacie dielce

Po obvode tvárnice sa do izolácie rovnomerne osadia centrovacie dielce.

20 Centrovacie dielce
20 Centrovacie dielce |

Krok 21: Zvyšky tmelu

Vyhladzovačom škár sa odstránia zvyšky škárovacieho tmelu. Postup montáže sa opakuje až po ďalší napájací kus dymovodu alebo až po ukončenie komínového telesa. Každý spoj profilovanej vložky sa musí realizovať hrdlovým spojom s nanesením dostatočného množstva škárovacieho tmelu do hrdla.

21 Zvyšky tmelu
21 Zvyšky tmelu |

Montáž komínového ­vyústenia

Krok 22: Dĺžka vložky

Nad prieduch sa položí na dosku kónické vyústenie a odmeria sa potrebná dĺžka profilovanej vložky.

22 Dĺžka vložky
22 Dĺžka vložky |

Krok 23: Zrezanie vložky

Na šamotovej profilovanej vložke bez hrdla sa vyznačí miesto rezu a okružnou pílou sa odreže požadovaný kus.

23 Zrezanie vložky
23 Zrezanie vložky |

Krok 24: Očistenie spoja

Na vyústenie komína sa do maltového lôžka osadí krycia doska alebo prefabrikovaný komínový plášť. Miesto spoja profilovanej vložky sa očistí.

24 Očistenie spoja
24 Očistenie spoja |

Krok 25: Škárovací tmel

Do hrdla profilovanej vložky sa nanesie dostatočné množstvo škárovacieho tmelu.

25 Škárovací tmel
25 Škárovací tmel |

Krok 26: Osadenie odrezanej vložky

Osadí sa odrezaný kus profilovanej vložky, hladký kus vložky smeruje nahor. Po obvode sa na hornú hranu vložky nanesie škárovací tmel.

26 Osadenie odrezanej vložky
26 Osadenie odrezanej vložky |

Krok 27: Osadenie kónického vyústenia

Kónické vyústenie sa osadí tak, aby spodnou časťou úplne dosadlo na kryciu dosku. Zvyšky škárovacieho tmelu v prieduchu sa odstránia vyhladzovačom škár.

27 Osadenie kónického vyústenia
27 Osadenie kónického vyústenia |

Krok 28: Kryt mriežky

Pri napojení spotrebiča s nasávaním vzduchu cez komínové teleso (kondenzačný turbokotol) sa odstráni z kónického vyústenia kryt mriežky.

28 Kryt mriežky
28 Kryt mriežky |

 

Text + Foto: spracované z pokladov firmy Schiedel
Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2019.