Partneri sekcie:

Komín pre kondenzačné kotly

Komín pre kondenzačné kotly

Vykurovanie je jednou z položiek, ktorá sa významne podieľa na konečnej výške domáceho rozpočtu. Pri návrhu vykurovacieho zariadenia treba zohľadniť kvalitu, servis, cenu, ale aj spotrebu energie, návratnosť investícií či ekologický aspekt spotrebiča. Základom užívateľskej spokojnosti je voľba vykurovacej sústavy, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám užívateľa a zaručuje komfort. Ako výhodné riešenie súčasnosti aj budúcnosti sa javia kondenzačné kotly.

Kondenzačné kotly dokážu vrátiť investované prostriedky už v priebehu niekoľkých vykurovacích období. Možnosť ich využitia v domoch či bytových jednotkách je vzhľadom na existenciu rôznych typov dymovodov veľmi variabilná. Pri naprojektovaní kondenzačného kotla treba pozornosť venovať voľbe správneho komínového telesa, ktoré je dlhodobou investíciou.

Voľba vhodného typu komínového systému
Systémový komín umožňuje bezpečné a hospodárne zásobovanie energiou iba v prípade správneho návrhu, realizácie a napojenia komína. Každé komínové teleso musí spĺňať podmienky určené legislatívou. Komínový systém pre kondenzačné spotrebiče musia navrhnúť a do stavby zapracovať skúsení odborníci. Projektanti volia vhodný typ systému, priemer prieduchov, ako aj výšku komínového telesa. Pri projektovaní rodinných domov by sa nemalo zabúdať na návrh viacerých komínových telies. K vykurovaniu plynom či elektrinou možno navrhovať alternatívne možnosti a stavebne ich realizovať prostredníctvom dvojprieduchových tvárnic.

Pri návrhu polohy komína treba vyústenie komína umiestniť v blízkosti hrebeňa strechy. Toto miesto  komínového telesa má stavebno-technické i funkčno-technické prednosti. Pri menšej výške nadstrešnej časti komína odpadajú starosti s nákladmi na statické zabezpečenie, zlepší sa funkcia komína a zníži sa jeho namáhanie. Súčasné technológie spaľovania si vyžadujú kvalitný komín. Pre kondenzačné kotly je vhodným riešením komínový systém Schiedel ABSOLUT.

Pre kondenzačné kotly – Schiedel ABSOLUT
Schiedel ABSOLUT tvoria kompatibilné prvky od jedného výrobcu, ktoré zabezpečujú dlhodobú funkčnosť a bezpečnosť komína. Ide o trojzložkový komínový systém, ktorý pozostáva z keramickej šamotovej rúry s integrovanou tepelnou izoláciou. Prednosťou tohto komína je účinný odvod vlhkosti a bránenie vzniku kondenzácie. Vďaka technickým parametrom komínového systému ABSOLUT možno na vykurovanie využívať tie najmodernejšie vykurovacie spotrebiče, vrátane kondenzačných kotlov. Komínový systém ABSOLUT nevyužíva funkciu zadného odvetrávania, takže ním možno privádzať dostatočné množstvo vzduchu na spaľovanie bez vplyvu na energetickú bilanciu domu.

Schiedel ABSOLUT možno na kotly pripojiť bez dodatočného vložkovania. Informácia o potrebe vložkovania komína Schiedel ABSOLUT zo strany predajcov kotlov a kúrenárov je zavádzajúca. V prípade neudelenia záruky na kotol či nespustenia kondenzačného kotla do prevádzky z dôvodu nevyvložkovania komína ABSOLUT treba kontaktovať spoločnosť Schiedel.

ABSOLUT vhodný aj pre ostatné vykurovacie spotrebiče
Schiedel ABSOLUT je určený na slobodný výber z viacerých druhov palív. Navrhnutím komínového systému Schiedel možno prechádzať z vykurovania jedným typom paliva  na druhé bez dodatočných úprav komína. Komínový systém ABSOLUT poskytuje celým generáciám nezávislosť. Užívateľ získa možnosť vybrať si palivo podľa vlastných požiadaviek. So systémovým komínom možno pri znevýhodnení ceny plynu prejsť na drevo, pričom tento prechod je jednoduchý a komín netreba dodatočne vložkovať alebo nákladne prestavovať.

Systémový komín sa vyznačuje veľkou žiaruvzdornosťou a absolútnou odolnosťou proti vlhkosti, dlhou životnosťou a ľahkou starostlivosťou. Schiedel ABSOLUT predstavuje pre konečných spotrebiteľov najvyššiu kvalitu.

Viac užitočných informácií o systémových komínoch nájdete na www.schiedel.sk.

Foto: Schiedel

KategórieKomíny