izostat duo

IZOSTAT DUO – Komín aj pre pasívne domy

Dvojvrstvový komínový systém obsahuje tenkostennú izostatickú vložku a je vhodný pre všetky typy palív (pevné, kvapalné i plynné). Je určený pre podtlakovú (atmosférickú) prevádzku vo všetkých stavbách vrátane nízkoenergetických a pasívnych domov.

Komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO je možné kombinovať s akýmkoľvek systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačné prázdnej šachty pomocou nerezových kotiev. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom.

+ Určené pre všetky druhy palív a spotrebičov
+ Nízka hmotnosť jednotlivých dielov
+ Rýchla a jednoduchá montáž formou stavebnice
+ Umožňuje prisávanie spaľovacieho vzduchu komínovým prieduchom alebo šachtou
+ Bezproblémová úvodná revízia pri uvádzaní do prevádzky
+ Odolné pri vyhorení sadzí
+ Vhodné aj pre mokrú prevádzku
+ Komíny aj pre nízkoenergetické a pasívne domy
+ Vlastný vývoj, certifikované a odskúšané systémy (v niekoľkých európskych štátoch)
+ Veľký výber nadstrešných častí komínov
+ Možnosť použitia ako inštalačných šácht pre rozvody sietí
+ Stavba až 10 m komína počas jedného dňa
+ Záruka na systém až 30 rokov
+ Vysoká variabilita – možno postaviť komín s ľubovoľným počtom prieduchov a šácht