Partneri sekcie:

Jednoplášťová plochá strecha (Pracovný postup)

Jednoplášťová strecha oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho len jedným strešným plášťom. Je to vlastne neprevetrávaná plochá strecha (teplá strecha), ktorá medzi tepelnou izoláciou a povlakovou vodotesnou krytinou (hydroizolačnou vrstvou) nemá vzduchovú vrstvu. Tvorí ju nosná strešná konštrukcia, napríklad zo železobetónu, dreva alebo oceľovotrapézových profilov (s parozábranou alebo bez nej), na ktorej je tepelná izolácia a vodotesná krytina.

Krok 7: Odnímateľná fólia

Z okraja samolepiacich asfaltovaných pásov sa v pozdĺžnom smere stiahne odnímateľný pruh fólie.

07 Odnímateľná fólia
07 Odnímateľná fólia |

Krok 8: Vrchná hydroizolačná vrstva

Na nalepené samolepiace asfaltované pásy sa natavia SBS modifikované asfaltované pásy s vložkou z polyesterového rúna s hrubozrnným posypom.

08 Vrchná hydroizolačná vrstva
08 Vrchná hydroizolačná vrstva |

Krok 9: Vonkajší roh

Samolepiace asfaltované pásy sa použijú aj na zaizolovanie kútov, rohov a rôznych priestupov. Do kútov a rohov sa najskôr položia príslušné prírezy zo samolepiacich asfaltovaných pásov. Vonkajší roh zateplený penovým polystyrénom sa vystuží.

09 Vonkajší roh
09 Vonkajší roh |

Krok 10: Vnútorný roh a vonkajšia hrana

Prírezy zo samolepiacich asfaltovaných pásov sa nalepia do vnútorného rohu v mieste fabiónu rohov a na vonkajšiu hranu konštrukcie.

10 Vnútorný roh a vonkajšia hrana
10 Vnútorný roh a vonkajšia hrana |

Krok 11: Zvislý vnútorný rok

Prírezy zo samolepiacich asfaltovaných pásov sa nalepia na zvislú časť vnútorného rohu konštrukcie atiky.

11 Zvislý vnútorný roh
11 Zvislý vnútorný roh |

Krok 12: Zvislé plochy atík

Samolepiaci asfaltovaný pás sa nelepí na povrch tepelnej izolácie na vodorovnú plochu, montáž pokračuje nalepením samolepiacich pásov na zvislé plochy atík.

12 Zvislé plochy atík
12 Zvislé plochy atík |

Krok 13: Ďalšie zvislé plochy

Samolepiace asfaltované pásy sa nalepia aj na ďalšie zvislé plochy.

13 Ďalšie zvislé plochy
13 Ďalšie zvislé plochy |