Partneri sekcie:

Ing. arch. Luděk Kovář sa stal Čestným členom Cechu strechárov Slovenska

image 96685 25 v1

Čestné členstvo Ing. arch. Luděkovi Kovářovi bolo udelené za jeho dlhoročnú aktívnu a záslužnú odbornú prácu, garanciu a spoluprácu v aktivitách a činnosti CSS.

Ing. arch. Luděk Kovář sa dostal do povedomia odbornej strechárskej verejnosti a členov CSS svojim dlhoročným členstvom v CSS prostredníctvom našich Partnerských členov CSS, ktorých v cechu zastupoval.
Pravidelne vystupuje ako prednášajúci na odborných seminároch o strechách CECHOVÉ DNI a na Bratislavskom sympóziu STRECHY, ktoré poriada CSS a patria medzi hlavné odborné strechárske podujatia pod hlavičkou Cechu strechárov Slovenska. Bol nositeľom myšlienky na konanie odborných seminárov Ploché strechy v rámci aktivít, ktoré CSS poriada pre svojich členov a širokú odbornú verejnosť. Taktiež sa aktívne zapája do príprav odborných prednášok pre členov cechu na letnom seminári ŠACHTIČKY. Spolupodieľal sa na tvorbe odborných publikácií vydávaných cechom, kde bol odborným garantom.

Aktuálne sa ako člen Odbornej komisie CSS intenzívne venuje aktualizácii Pokrývačských pravidiel CSS, kde je hlavným koordinátorom odborných prác pri revízii a tvorbe pokrývačských pravidiel.
V tejto súvislosti koordinuje na vysokej odbornej úrovni prácu jednotlivých Pracovných skupín CSS, ktorých výsledky zhromažďuje do finálneho odborného dokumentu.

Cetifikát mu bol udelený Predstavenstvom CSS a slávnostne odovzdaný na večernej recepcii pri príležitosti konania 24. Bratislavského sympózia STRECHY 2017 dňa 22. 11. 2017 v Bratislave, a to za účasti všetkých účastníkov sympózia.

Ing. Eduard Jamrich
Predseda CSS

KategórieStrecha