Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Betónová škridla – Dobrá voľba

image 80011 25 v1

Hovorí sa, že dobrá strecha je klobúkom a ochranou budovy. Musí chrániť pred vonkajšími vplyvmi a pritom dodať estetický vzhľad objektu.

Výhody betónových škridiel

Nepresiakavosť

Nenasiakavosť – alebo nasiakavosť veľmi blízku k nule zabezpečujú povrchové ochranné farebné vrstvy.

Stálosť farieb

Betón svoju farbu získa nastriekaním vybraného typu farbiva. Touto metódou vznikajú škridly s požadovanými farbami, ktoré sa veľmi pekne ukážu aj na veľkých homogénnych plochách. Pri rovnako sfarbených škridlách prirodzené a celoplošné povrchové opotrebenie je neviditeľné.

Ochrana proti vonkajším prírodným vplyvom

Povrch betónovej škridly je ošetrený ďalšou ochrannou vrstvou rovnakého farebného odtieňa základnej farby, ktorá zabezpečí aj prípadnú  ochranu  proti vzniku machu a neželaným škodlivým vplyvom ovzdušia miest.

Stálosť tvaru

Výrobná technológia zabezpečí vyrábať škridly rovnakej veľkosti a tvaru, vďaka čomu je ich prekrytie presne.

Veľká mechanická odolnosť

Technológia výroby ako aj materiál použitý po výrobe nám garantujú vysokú mechanickú odolnosť betónových škridiel, preto nevykazujú lámavosť ani pod tlakom veľkého množstva snehu, ľadu a pohybu na streche.

Zloženie betónu

Základným spojovacím materiálom betónu je cement, ktorý nie je ničím iným, len vypáleným a následne rozdrveným vápencom. Ďalšou surovinou je riečny piesok. Pri výrobe kvalitných produktov je nutné používať jedine dôkladne triedený a výnimočne čistý piesok. Popri vode sa do zmesi dostávajú farbivá z oxidu železnatého, čo je tiež surovina, vyskytujúca sa v prírode. Oxid železa si okrem iného našiel uplatnenie aj v potravinárskom priemysle. Dá sa to prírodnejšie?

Preukázateľne ekologické

V prípade rôznych strešných krytín môžeme skúmať ich vzťah k ochrane životného prostredia. Toto ukazuje nasledujúca tabuľka. Z porovnania vyplýva – popri iných materiáloch strešných krytín – spotreba energie, emisie CO2 pri výrobe, hodnota záťaže odpadu výroby na prostredie, resp. ich celkový ekologický stav.

Prieskum pôsobenia výroby strešných krytín na životné prostredie, interpretovaný na ich životný cyklus:

Zdroj: http://www.terran.sk/preco-betonova-skridla/preukazatelne-ekologicke

Stupne odporúčania určené na základe čísiel kv (kvalitatívne):

  • 3: Veľmi odporúčané
  • 2: Napriek menším nevýhodám odporúčané
  • 1: Pre významné nevýhody neodporúčané
  • 0: Radšej sa vyhnúť
  • – : Informácie nie sú k dispozícii

Podľa výsledkov skúmania vplyvu výroby strešných krytín na životné prostredie, je výroba betónových škridiel z hľadiska spotreby energie a záťaže životného prostredia (emisie oxidu uhličitého a oxidu siričitého) na druhom mieste spolu s tŕstím.

Je čas myslieť na betónové škridle ako na šetrné k životnému prostrediu! Medzi výrobcami betónových strešných krytín poskytujeme jedinečnú 50 ročnú záruku na všetky svoje betónové výrobky.

Betónová škridla je dobrá voľba…
…betónová strešná krytina TERRAN je dokonca voľba na celý život!

Mediterran Slovakia s. r. o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
Tel.: +421 31 779 49 42
marketingslovakia@mediterran.com
www.terran.sk
Nájdete nás aj na Facebooku: www.facebook.com/terran.krytina
ZDROJ: PR článok spoločnosti Mediterran Slovakia s. r. o.