stavebnictvo

Stavebníctvo v decembri ožilo. V nasledujúcich mesiacoch by mali čísla stagnovať

Partneri sekcie:

Sektor stavebníctva v decembri vyprodukoval 556 mil. eur, čo bolo najviac od novembra 2019.

Objem stavebnej produkcie v decembri 2020 po deväťmesačnom poklese medziročne vzrástol. Prispel k tomu podľa Štatistického úradu SR najmä rast objemu inžinierskych stavieb takmer o štvrtinu a vysoký rast produkcie v zahraničí. Za celý minulý rok stavebníctvo vyprodukovalo 5,3 mld. eur, čo bolo medziročne menej o 11,3 %.

Sektor stavebníctva v decembri vyprodukoval 556 mil. eur, čo bolo najviac od novembra 2019. Medziročný rast produkcie o 2,1 % nasledoval po deviatich mesiacoch postupného prepadu odvetvia. V medzimesačnom porovnaní po zohľadnení sezónnych vplyvov stavebná produkcia oproti novembru vzrástla o 9,1 %.

Stúpla produkcia slovenských firiem v zahraničí

Domáca stavebná produkcia zotrvávala síce v záporných číslach, medziročný pokles v poslednom mesiaci roka bol však na úrovni 1,3 %, teda najmiernejší za rok 2020. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnili podľa úradu obidve zložky domácej stavebnej produkcie.

Po deviatich mesiacoch poklesu sa medziročne zvýšil objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 0,9 %. Zároveň nastalo spomalenie poklesu v opravách a údržbe na 11,3 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 69,6 %, podiel prác na opravách a údržbe predstavoval 26,3 %.

Z hľadiska výrobného zamerania výstavba budov bola medziročne nižšia o 11,7 %, oproti predchádzajúcim mesiacom sa tempo poklesu zmiernilo. Vývoj celkovej produkcie významne ovplyvnilo zvýšenie prác na inžinierskych stavbách, kam okrem iného patrí aj výstavba diaľnic, o 24,2 %. Pričom rast v tejto zložke sa prejavil len druhýkrát počas roku 2020. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 62 % a práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 38 % produkcie.

Výrazne sa zvýšila stavebná produkcia slovenských firiem v zahraničí. Oproti decembru 2019 bola vyššia o 62,8 %. Z celkového objemu stavebnej produkcie tvorili práce v zahraničí 8,4 %, ich podiel na celkových výkonoch sa medziročne zvýšil o 3,1 bodu.

Výstavba budov má vrchol za sebou

Stavebníctvo v závere roka podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka príjemne prekvapilo, oživenie však pravdepodobne nebude dostatočne robustné a udržateľné a v nasledujúcich mesiacoch by stavebníctvo malo ostávať prevažne v červených číslach.

„Väčší z jeho segmentov, výstavba budov, má s najväčšou pravdepodobnosťou svoj cyklický vrchol už za sebou. Menší segment výstavby infraštruktúry dlhodobo zápasí s viacerými problémami pri výstavbe verejnej infraštruktúry, ktoré vnášajú do čísiel produkcie zvýšenú volatilitu,“ povedal Koršňák.

© SITA Slovenská tlačová agentúra