image 82470 25 v1
Galéria(5)

Elektronický stavebný denník

Klasický stavebný denník, do ktorého je potrebné ručne zaznamenávať všetky podstatné udalosti ohľadom celej výstavby, majú možnosť stavebníci pokrčiť, spáliť či len vymeniť za aktuálnu novinku na trhu. Na Slovenskej stavebnej scéne totiž už vyše roka funguje inovatívna služba s názvom Elektronický stavebný denník. 

IPAD DODAVAKA MATERIALOV V2
iPhone 6 mob version low
MacBook Mockup
STAVBAR   IPD

Ide o prehľadnú online aplikáciu, ktorá oproti tradičnému denníku poskytuje viaceré zvýhodnenia. Kompletnú realizáciu výstavby má každý stavbyvedúci teraz možnosť obsluhovať pomocou mobilu alebo tabletu. Riadenie, kontrola či zaznamenávanie stavebných prác tak nebolo nikdy jednoduchšie. Doterajší priebeh činnosti jediného stavebného denníka svojho druhu u nás nám bližšie priblížil tvorca myšlienky a hlavný iniciátor projektu Ing. Michal Petrík.

Elektronický stavebný denník je ešte stále v plienkach, keďže na trhu v oblasti stavebníctva pôsobí pomerne krátko. Od novembra roku 2014, kedy denník uzrel svetlo sveta, sa však veľmi statočne drží na trhu. Opíšte nám teda, ako sa spoločnosti darí a aký progres za posledný rok zaznamenala?
Napriek relatívne krátkemu času, odkedy pôsobíme na trhu v oblasti stavebníctva, sa toho udialo pomerne mnoho. Streli sme sa s množstvom ľudí, s ktorými sme viedli dlhočizné rozhovory o Elektronickom stavebnom denníku a dostávali sme kreatívnu spätnú väzbu v kombinácii s viacerými pozitívnymi ohlasmi. Práve spätná väzba s doteraz nadobudnutými skúsenosťami dokázali spoločnosť posunúť ďalej. Aj preto dnes ponúkame druhú verziu Elektronického stavebného denníka, pričom neustále pracujeme na jeho rozšíreniach a celkovom progrese.

Načrtnite hlavné výhody denníka oproti klasickému denníku z trochu iného, odbornejšieho hľadiska. Prečo stavebníkom odporúčate prejsť práve na tento inovatívny spôsob vedenia stavebného denníka?
Ak by som mal na výber iba jednu odpoveď, bola by to jednoznačne efektívnosť. Našim cieľom je totiž nepretržité zjednodušovanie a zefektívňovanie vedenia stavebného denníka. Keďže Elektronický stavebný denník obsahuje vlastný vyhľadávací nástroj, medzi jeho hlavné výhody tak patrí spoľahlivé vyhľadávanie informácií. Medzi ďalšie výhody však určite treba zaradiť jednoduchý prístup k e-denníku, ktorý funguje 24/7, pričom sa nemôže nikdy stratiť. Do e-denníka vieme okrem toho pridávať aj fotografie. Z praxe viem, že jedna fotografia niekedy povie omnoho viac, ako nezáživné riadky textu. E-denník tiež umožňuje viesť dochádzku zamestnancov, kontrolovať dodávku materiálov či nasadenie strojov.

V denníku pôsobíte od jeho samotného zrodu. Ako a kde teda vzplanula myšlienka prelomového systému a aký bol jeho vývoj?
Prvá myšlienka vytvoriť Elektronický stavebný denník sa zrodila ešte počas štúdia na vysokej škole, no a keďže mám rád technológie, ktoré dokážu ľuďom značne uľahčiť život, začal som pracovať na vlastnom projekte. S priateľmi, zastávajúcimi podobný názor, sme dali hlavy dokopy a Elektronický stavebný denník uzrel svetlo sveta.

Aká je vaša prognóza na rok 2016, s prihliadaním na neustály vývoj technológií, a aký veľký je potenciál Elektronického stavebného denníka?
Našim cieľom je denník neustále zdokonaľovať a rozširovať predovšetkým jeho funkcionalitu. Nesmierne nás teší, že čoraz viac stavebných firiem začína využívať Elektronický stavebný denník. Veríme, že do budúcna sa nám podarí presvedčiť aj ostatných stavebníkov o jeho výhodách. Zároveň veríme, že sa nám bude dariť pokračovať v trende a prenikať hlavne medzi tých slovenských stavbárov, ktorí budú môcť oceniť výhody služieb denníka. S odborníkmi z oblasti stavebníctva, ktorí by radi projekt oživili a obohatili ho o svoje poznatky, sme samozrejme otvorení vzájomnej spolupráci.

Aj napriek bezkonkurenčnosti denníka na Slovensku je jedným z vašich záujmov neustála inovácia služieb. Na aké novinky do budúcna sa teda môžu užívatelia systému tešiť?
Práve v tomto období horlivo pracujeme na preklenutí online aplikácie denníka do responzivity, vďaka čomu sa web automaticky prispôsobí zariadeniu (mobil, tablet), na ktorom je zobrazený. V týchto dňoch tiež spúšťame novinku v podobe karty pracovníka , do ktorej sa budú dať zaznamenať všetky základné informácie, dokumentácia a iné detaily každého pracovníka. Chystáme tiež rozšírenie exportu denníka o dodávku materiálov a strojov. 30 dňovú bezplatnú verziu si môžete vyskúšať na oficiálnej webovej stránke estavebnydennik.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti e-Stavba s.r.o.

image 76668 25 v1
Galéria(11)

ELEKTRONICKÝ STAVEBNÝ DENNÍK

Partneri sekcie:

Dokumentácia informácií ohľadom akejkoľvek stavby, ktorú musí na stavenisku stavbyvedúci ručne vpisovať do stavebného denníka, je často nepraktická, zdĺhavá a v dnešnej „elektronickej“ dobe aj trochu zastaraná. Na stavebný trh preto prichádza jedinečná novinka v podobe Elektronického stavebného denníka, ktorá poskytuje riadenie stavby cez zariadenia, ktoré dennodenne využívame. Na akýchkoľvek smartfónoch či tabletoch si tak stavbyvedúci dokáže poľahky riadiť a kontrolovať každú stavebnú činnosť.

board APP PHONE
BOARD NTB
img 8433 2
img 8461
img 8474
img 8482
img 8491
img 8511

Môžeme sa už porovnať s kýmkoľvek!

Elektronická komunikácia v posledných rokoch veľmi cielene preniká snáď do všetkých oblastí nášho každodenného života. Logicky teda nemôže zostať bokom ani priemysel v oblasti stavebníctva. Taktiež v nej sa totiž vo vyspelých krajinách zavádzajú technológie, ktorých cieľom je zrýchliť, zefektívniť a spresniť prenos informácií medzi všetkými zúčastnenými stranami. Aj preto na Slovensku minulého roku uzrel svetlo sveta Elektronický stavebný denník, ktorý sme až doteraz mohli mnohým zahraničným krajinám len ticho závidieť.

Prelomová aplikácia

Elektronický stavebný denník je jednoduchá online aplikácia, ktorá stavebníkom umožňuje vytvoriť komplexný stavebný denník v elektronickej podobe. Stavbyvedúci dokážu jediným kliknutím exportovať, poslať či dokonca vytlačiť konkrétnu činnosť. Denník eviduje všetky denné záznamy, fotodokumentáciu, dodávku materiálov a tiež veľmi dôležitú dochádzku pracovníkov. Denné záznamy si môžete pomocou kalendára listovať a editovať od začiatku výstavby až po jej ukončenie. Systém poľahky zaznamená či už to ľahšie alebo náročnejšie kontroly, merania a ďalšie mimoriadne udalosti. Pomocou aplikácie máte tiež jedinečnú možnosť nahrávať dokumenty k stavbe v požadovanom formáte, pričom celý priebeh stavebných prác viete sledovať prakticky kedykoľvek.

Inovatívny, prehľadný, online

I keď Elektronický stavebný denník v podobe softvérovej aplikácii momentálne nemá na našom trhu žiadnu konkurenciu, je aj tak v neustálej inovácii. Aplikácia bola len nedávno doplnená o exporty a importy zoznamov stavebníkov, strojov či dodávateľov. Momentálne prebieha snaha o zefektívnenie harmonogramu stavebných prác a do budúcna je tiež naplánované zdokonalenie dodávky materiálov či zabezpečenie komunikácie s inými stavebnými službami. Ďalšia devíza aplikácie je ukrytá v prehľadnom systéme, ktorý je pre užívateľov rýchly a ľahko ovládateľný. Okrem toho denník zabezpečí plynulý vstup do systému aj vtedy, keď bude stavbyvedúci „off-line“. Akonáhle sa stavebník pripojí na internet, všetky informácie sa mu kompletne synchronizujú.

„Zabijem bobra, zachránim strom?“… Kdeže!

Nech už bude stavbyvedúci pracovať na akejkoľvek činnosti, dokáže s developerom  odkomunikovať každú zmenu. Mobilným telefónom vie stavebník odfotografovať požadovanú situáciu, ktorú následne priloží do stavebného záznamu. Vďaka aplikácii tak každý člen tímu vie, čo sa práve na stavenisku deje. Okrem základných výhod nemôžeme opomenúť, akým výrazným spôsobom aj táto aplikácia prispieva k celosvetovému trendu záchrany našich lesov. Približne 45 % kancelárskeho odpadu vyprodukovaného za rok v kancelárii tvorí obyčajný papier, ktorý sa vyrába práve z kvalitných drevín.

Je jasné, že takéto vysoké percento spotreba papiera v stavebníctve nikdy nedosiahne, no zásluhu na šetrení blahodarného kyslíka Elektronický stavebný denník určite má. Netlačte preto už viac zbytočne veľké množstvo dokumentov ale pozrite si informácie priamo v mobile či tablete. Záujemca má momentálne možnosť vyskúšať elektronický stavebný denník prvých 30 dní úplne zadarmo a až následne, ak so službou bude spokojný, si môže zakúpiť licenciu na dlhodobé využívanie.

ZDROJ: PR článok spoločnosti e-Stavba s.r.o.