Športová hala v Brne – Modřiciach s plastickou omietkou

Čoraz viac pozornosti si v ostatných rokoch zaslúžia projekty, ktorých omietka, respektíve fasáda neplní iba technickú funkciu, ale naopak, vytvára určitý kontext. Príkladom je nová športová hala v Modřiciach. Autorom návrhu je Atelier bod architekti, s. r. o.

Úlohou architektov bolo vytvoriť projekt funkčnej športovej haly a súčasne komunitného centra. Hala je navrhnutá ako monolitická železobetónová konštrukcia so stenami s hrúbkou 200 až 300 mm, ktorú zastrešuje sčasti oceľová a sčasti železobetónová konštrukcia, ktoré sú doplnené svetlíkmi. Spojovacím prvkom sa preto stala plastická fasáda.

Pre objekt bol navrhnutý vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém ETICS Cemixtherm COMFORT EPS. Izolantom je v tomto prípade expandovaný polystyrén s hrúbkou 200 mm nalepený na múr Cemix 135 Lepiacou a stierkovou hmotou COMFORT.

Táto hmota sa neskôr použila aj pri stierkovaní povrchu (doplnená sklovláknitou tkaninou). Nasledovalo napustenie prípravkom Cemix Penetrácia ASN, potom sa naniesla finálna omietka Cemix 043 bv Flexi štuk. Práve táto plastická omietka sa stala hlavným motívom, ktorý vytvoril dôležité prepojenie medzi novou a historickou stavbou.

Zdroj: Cemix

Pred tvarovaním plastickej omietky bol na podklad pripevnený vodiaci profil, po ktorom sa pohybovala špeciálne vyrobená šablóna z antikorového plechu, ktorá nanesenú vrstvu omietky vytvarovala do požadovaného tvaru.

Dôležitým detailom bolo priebežné napojenie profilových zubov na omietke pri strete kolmých stien, čiže na rohoch tak, aby sa zachovali priebežné línie. Na vytvarovanú omietku sa naniesol Cemix Elastický náter v odtieni SE 55 (sivá).

Stavba športovej haly sa stala inšpiráciou, ako možno využiť široký potenciál omietok Cemix a vytvoriť tým charakterizujúci detail objektu. Svedčí o tom aj víťazstvo v prestížnej súťaži Grand Prix Architektov, v ktorej projekt získal Národnú cenu za architektúru 2020.

Zdroj: Cemix

www.cemix.sk