Hlinené omietky Cemix: Späť ku koreňom

Partneri sekcie:

Hlinené omietky sa dnes používajú pri obnove historických budov, ale aj v segmente novostavieb, na ekologické a nízkoenergetické objekty a aj pri moderných drevostavbách. Odborníci ich odporúčajú tiež na použitie v panelákoch, pretože majú pozitívny vplyv na najväčší neduh panelových bytov, ktorým je vlhkostná mikroklíma.

Omietkový systém spoločnosti Cemix tvorí 4610 HLINENÝ SPOJOVACÍ MOSTÍK, ktorý zabezpečuje adhéziu omietky na podklad, 4611 HLINENÁ MUROVACIA MALTA A OMIETKA, 4612 HLINENÁ OMIETKA STROJOVÁ a vrchná 4613 HLINENÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ. Hlinenú omietku je možné použiť ako súčasť uceleného systému alebo na povrchovú úpravu klasických omietok.

Zdroj: Cemix

A hlavná prednosť hlinených omietok?

Vďaka pórovitej štruktúre majú vysokú absorpčnú schopnosť a veľmi dobre regulujú vlhkosť vzduchu v interiéri. Hlina má navyše antialergénne účinky, dokáže pohlcovať zápach a dym, neobsahuje žiadne chemické ani priemyselné prísady a má schopnosť akumulovať teplo.

Zdroj: Cemix

www.cemix.sk

Cemix, s. r. o.
Veľké Leváre č. 1304
908 73 Veľké Leváre

Zdroj: Cemix, s.r.o.