Služba optimalizácie budov ako nástroj na energetickú krízu

Zdroj: Grinity

Násobné zvýšenie cien energií, ktoré sa začalo premietať do hospodárenia komerčných i rezidenčných nehnuteľností, prinútilo ich vlastníkov a novo aj nájomcov k intenzívnejším úvahám o efektívnosti prevádzky danej budovy a o možnosti energetických úspor.

V rozhovore s Mariánom Hecklom, Branch riaditeľom poradenskej spoločnosti Grinity na Slovensku, budeme hovoriť o službe energetickej optimalizácie budov a dosahu na slovenský development.

Ako vnímate aktuálnu situáciu na trhu v súvislosti s dramatickým zvýšením cien energií?

Energetické úspory sa v posledných rokoch intenzívnejšie diskutujú, ale skutočne zásadnou témou pre majiteľov komerčných budov sa stali až tento rok. V dôsledku energetickej krízy sa mení pohľad majiteľov budov a novo aj ich nájomcov na nakladanie s energiami na účely zníženia prevádzkových nákladov.

O budovu s úspornou prevádzkou bude na trhu iný záujem ako o budovu, ktorá energiami na svoju prevádzku plytvá a pri ktorej poplatky porastú. S výnimkou tých najmodernejších objektov, v ktorých boli inštalované najpokročilejšie technológie, sa potenciál úspor mesačných prevádzkových nákladov na energie pohybuje v priemere medzi 10 % až 40 %. Vždy záleží na konkrétnej budove, ale úspory sa týkajú tak moderných budov, ako aj tých historických a pamiatkovo chránených.

Ako teda energetická optimalizácia budovy prebieha?

Prvým krokom je detailný zber dát o budove a faktúr za jednotlivé energie, aby bolo jasné, akým spôsobom sa ich energia spotrebúva na prevádzku budovy a aký je potenciál ich úspor. Vytvárame energetický 3D model budovy, vďaka ktorému sme schopní v čase určiť, kde a ako dochádza k toku energie. V tomto modeli navyše môžeme testovať nové nastavenia a overovať ich efektivitu, napríklad zníženie priestorovej teploty v rámci vykurovania.

Na základe empirického hodnotenia predkladáme majiteľovi budovy odporúčania, ako v budove energiu ušetriť. Vždy sa snažíme kombinovať krátkodobé riešenia, ktoré vôbec nemusia byť investične náročné, so strednodobými, s ktorými sa už investície spájajú. V spolupráci s kolegami z projektového manažmentu a oddelenia Sustainability zaisťujeme implementáciu týchto opatrení.

Aké opatrenia bývajú aplikované najčastejšie?

K prvým neinvestičným opatreniam, ktoré môžu majitelia budov a ich správcovia na svojich budovách zaviesť, patrí úprava časových plánov prevádzky daných technických zariadení budov. Cieľom tejto softvérovej úpravy je nové nastavenie, ktoré dodržiava špecifikum prevádzky konkrétnej budovy na základe skutočných hodnôt (napr. časové obdobie príchodu zamestnancov do kancelárií).

Typická je aj doplnená funkcia kalendára štátnych sviatkov tak, aby systém automaticky redukoval prevádzku vo vopred zrejmom čase. Ďalším častým krokom je ­inštalácia LED osvetlenia a obmedzenie svietenia budovy večer a v noci tak, aby bola zaistená bezpečnosť, ale nedochádzalo k plytvaniu.

Mení sa prístup, ak hovoríme o modernej budove vs historickej budove?

Zásadné energetické úspory je možné dosiahnuť aj pri budovách starších ako 20 rokov, či už komerčných, alebo rezidenčných, vrátane tých, ktoré sú pamiatkovo chránené. Najväčší efekt mimo technologickej úpravy má výmena okien a zateplenie podkrovia a fasády. Odporúčame zároveň znížiť náročnosť prevádzkovania spoločných priestorov. Dôsledné zatváranie dverí eliminuje komínový efekt, ktorý vzniká na schodisku a odvádza teplo z budovy. Podobne funguje uzatváranie podzemných garáží brány a pod.

V energetickom modeli sme schopní simulovať rôzne varianty aktuálnej a budúcej prevádzky a predpovedať udržateľnosť jednotlivých krokov. Pre navrhované riešenia spracovávame odhady nákladov a návratnosti. V prípade moderných komerčných budov patrí k veľkým investíciám do energetickej úspornosti výmena ventilátorov vzduchotechniky, príp. inštalácia novej vzduchotechnickej jednotky, ako aj výmena chladiacich jednotiek za zariadenia s vyššou účinnosťou alebo výmena typu chladiva.

Čoraz viac majiteľov zvažuje alternatívne zdroje energie a inštaláciu tepelných čerpadiel alebo fotovoltiky. Cieľom všetkých týchto opatrení je zníženie energetickej náročnosti budovy a nákladov na jej prevádzku, či už pre majiteľov, alebo pre nájomcov. Energeticky úsporné budovy majú nižšiu prevádzkovú uhlíkovú stopu a prispievajú tak k riešeniu klimatickej krízy.

Zdroj: PR článok Grinity s.r.o., organizačná zložka Slovensko