Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Pracovný postup: Anhydritový poter na podlahové kúrenie

Liaty anhydritový poter je stabilný a ekologický materiál mimoriadne vhodný na použitie v obytných miestnostiach s podlahovým kúrením. Sedem krokov na dosiahnutie ideálne rovného povrchu a dlhej životnosti celej podlahy.

Krok 3: Skúška konzistencie poteru

Pred liatím samonivelizačného anhydritového poteru na pripravené podlahové vykurovanie sa vykoná skúška jeho konzistencie metódou Haegermannovho kužeľa, pričom rozliatie poteru by malo byť 230 až 250 mm, max. však 260 mm.

03 | Skúška konzistencie poteru
03 | Skúška konzistencie poteru