Pracovný postup: Anhydritový poter na podlahové kúrenie

Partneri sekcie:

Liaty anhydritový poter je stabilný a ekologický materiál mimoriadne vhodný na použitie v obytných miestnostiach s podlahovým kúrením. Sedem krokov na dosiahnutie ideálne rovného povrchu a dlhej životnosti celej podlahy.

Krok 5: Výsledná hrúbka poteru

Anhydritový poter sa aplikuje v hrúbke 50 mm. Hrúbka krytia vykurovacieho registra pri aplikácii anhydritového poteru na rúrky teplovodného podlahového vykurovania musí byť min. 35 mm.

05 | Výsledná hrúbka poteru
05 | Výsledná hrúbka poteru

Krok 6: Prebrúsenie poteru

Po vyzretí poteru sa jeho povrch prebrúsi brúskou na podlahy a dôkladne sa povysáva priemyselným vysávačom.

06 | Prebrúsenie poteru
06 | Prebrúsenie poteru

Krok 7: Lepenie dlažby

Na vyzretý poter sa pomocou vysokoflexibilného lepidla aplikuje keramická dlažba. Lepidlo sa nanesie na podklad zubovým hladidlom tak, aby hladidlo zvieralo s podkladom uhol 60° až 70°. Lepidlo sa nechá po nalepení dlažby dôkladne vyzrieť (2 až 3 dni) a dlažba sa vyškáruje.

07 | Lepenie dlažby
07 | Lepenie dlažby

TEXT: spracované z podkladov firmy Cemix
FOTO: Cemix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2018.

01 | Uloženie podlahového vykurovania
02 | Dilatačné škáry
03 | Skúška konzistencie poteru
04 | Liatie poteru
05 | Výsledná hrúbka poteru
06 | Prebrúsenie poteru
07 | Lepenie dlažby