05 | Výsledná hrúbka poteru

Anhydritový poter sa aplikuje v hrúbke 50 mm. Hrúbka krytia vykurovacieho registra pri aplikácii anhydritového poteru na rúrky teplovodného podlahového vykurovania musí byť min. 35 mm.

Zdroj: CEMIX