03 | Skúška konzistencie poteru

Pred liatím samonivelizačného anhydritového poteru na pripravené podlahové vykurovanie sa vykoná skúška jeho konzistencie metódou Haegermannovho kužeľa, pričom rozliatie poteru by malo byť 230 až 250 mm, max. však 260 mm.

Zdroj: Cemix