Späť na článok Pracovný postup: Anhydritový poter na podlahové kúrenie 4 / 7
Anhydritový poter sa začína liať na mieste najvzdialenejšom od vchodových dverí do miestnosti a pokračuje sa smerom k dverám. Nivelita poteru sa vopred určí nivelačným prístrojom a priebežne sa kontroluje pomocou nivelačných značiek.
Zdroj: Cemix

04 | Liatie poteru

Anhydritový poter sa začína liať na mieste najvzdialenejšom od vchodových dverí do miestnosti a pokračuje sa smerom k dverám. Nivelita poteru sa vopred určí nivelačným prístrojom a priebežne sa kontroluje pomocou nivelačných značiek.