Pracovný postup: Anhydritový poter na podlahové kúrenie

Partneri sekcie:

Liaty anhydritový poter je stabilný a ekologický materiál mimoriadne vhodný na použitie v obytných miestnostiach s podlahovým kúrením. Sedem krokov na dosiahnutie ideálne rovného povrchu a dlhej životnosti celej podlahy.

Info o materiáli

» Jemný samonivelizačný anhydritový poter zo síranu vápenatého na zhotovenie vyrovnávacích a podkladových vrstiev s hrúbkou väčšou ako 15 mm v interiéri.

Čo budete potrebovať

  • Samonivelizačný anhydritový poter: Cemix Samonivelizačný anhydritový poter 20 MPa jemný (označenie: 110 j). Spotreba približne 18 kg/m2 (hrúbka vrstvy 10 mm). Balenie – papierové vrece 40 kg, cena 7,20 €.
  • Dilatačná páska
  • PE fólia
  • Vysokoflexibilné lepidlo na bežnú dlažbu: Cemix Lepidlo Flex EXTRA (označenie: 045). Spotreba: od 1,5 do 6 kg/m2 v závislosti od veľkosti dlažby a veľkosti zuba hladidla. Balenie – papierové vrece 25 kg, cena 10,80 €.
  • Náradie a pomôcky: nivelačný prístroj, zásobné silo s aplikačným strojom a transportnými hadicami, vodováha, rozlievací stolík, ubíjacia tyč, brúska na podlahy, priemyselný vysávač, rezačka na dlažbu, nízkootáčkové elektrické miešadlo, zubové hladidlo, murárska lyžica, palička.

Krok 1: Uloženie podlahového vykurovania

Na pripravený podklad sa položí tepelná izolácia z podlahového polystyrénu (resp. systémové tepelnoizolačné dosky) a na reflexnú fóliu sa pomocou systémových prvkov pripevnia rúrky teplovodného podlahového vykurovania.

01 | Uloženie podlahového vykurovania
01 | Uloženie podlahového vykurovania

Krok 2: Dilatačné škáry

Skontroluje sa tesnosť teplovodného vykurovacieho systému, ktorý sa natlakuje a odskúša. V mieste dverných otvorov a po obvode stien sa vyhotovia dilatačné škáry.

Pred aplikáciou anhydritového poteru je potrebné riadne oddeliť podlahu od zvislých konštrukcií pomocou dilatačných pásov a pri nezdruženej podlahe podklad oddeliť napr. impregnovaným (voskovaným) papierom alebo PE fóliou.

02 | Dilatačné škáry
02 | Dilatačné škáry