SAFM prináša 5. ročník odbornej publikácie SAFM Guide

Podrobná analýza slovenského trhu z oblasti facility managementu s predikciou a vývojom tohto odvetvia. Ucelený pohľad na trendy a výzvy v FM, ktoré sú kľúčové pre efektívne riadenie a inovácie.

Analytické rozhovory s odborníkmi o aktuálnych témach rezonujúcich v spoločnosti, vrátane vplyvu energetickej krízy a ďalších obmedzujúcich faktorov v podnikaní. SAFM, ako garant kvality facility managementu na Slovensku, prináša už šiesty rok v odbornej ročenke SAFM Guide podrobné informácie o segmente FM a výsledky prieskumu medzi facility manažérmi.

V najnovšom vydaní SAFM Guide 2023 sa dozviete o:

  • Vývoji a hodnotení trhového prostredia FM.
  • Vzťahu medzi FM a stavebníctvom.
  • Predpokladaných dopadoch energetickej krízy na segment FM.
  • Rozhovory s odborníkmi.
  • Adresár spoločností aktívnych v oblasti FM. … a mnoho ďalších tém.

SAFM Guide je nevyhnutným čítaním pre každého facility manažéra. Informácie publikované v ročenke sú prospešné pre všetky spoločnosti v oblasti FM, bez ohľadu na to, či sú na strane klienta alebo poskytovateľa služieb. Prečítajte si najnovšie číslo SAFM Guide 2023 a objednajte si ročenku ešte dnes na adrese: safm@safm.sk.

Viac informácií na www.safm.sk.

Zdroj: PR článok Slovenská asociácia facility managementu