Štíhle akustické vápenno-pieskové tvárnice Silka chráni pred hlukom a znáša aj veľké zaťaženia

Vápenno-pieskové tvárnice Silka sú vedľa stavebného systému Ytong a tepelnoizolačných dosiek Multipor ďalšou značkou výrobkov spoločnosti Xella Slovensko.

Celé portfólio výrobkov a služieb spoločnosti Xella Slovensko prezentujú aj nové webové stránky www.xella.sk. Doteraz firma komunikovala na doméne ytong.sk predovšetkým materiály a stavebný systém Ytong. Nový web túto prax mení, a okrem Ytongu sa tu dozviete všetko podstatné aj o vápenno-pieskových tvárniciach Silka a tepelnoizolačných doskách Multipor.

Veľkú pozornosť možnostiam tvárnic Silka vrátane veľkoformátových prvkov Silka Tempo venoval aj tohtoročný ročník Xella Dialogu

Jedným z lákadiel tohtoročného Xella Dialogu bola téma veľkoformátovej výstavby, prepojená s digitálnym plánovaním Xella blue.sprint. To sa na konferencii objavilo v prezentácii Ing. Lucie Šnajdrovej, manažérky veľkoformátovej výstavby a Ing. Arch. Zdenka Podlahy, BIM manažéra Xella CZ a Xella Slovensko.

Vápenno-pieskové tvárnice Silka a ich technické vlastnosti predstavili spoločne ako na stavbe rodinného domu, tak aj pri výstavbe bytového domu. U oboch typov boli úspešne využité služby Xella blue.sprint, ktoré uľahčili realizáciu stavieb.

Zdroj: Xella

Tvárnice Silka vynikajú jedinečnými zvukovo izolačnými schopnosťami a spĺňajú vysoké akustické požiadavky na medzibytové steny alebo na konštrukcie oddeľujúce priestory s nadmerným hlukom

Štíhle akustické steny zo Silky vedia vďaka svojej veľkej únosnosti preniesť aj extrémne statické zaťaženie. Vďaka prakticky identickému surovinovému zloženiu sú tieto tvárnice dokonale kompatibilné s uceleným stavebným systémom Ytong.

Zdroj: Xella

Ak riešite akustiku alebo únosnosť steny, Silka je správnou odpoveďou

Silka je vďaka svojej pevnosti v tlaku (> 10 N/mm2) a mimoriadnej únosnosti vhodná pre vnútorné nosné steny, na ktoré je kladený veľký tlak. Tvárnice tak môžete použiť takmer v akejkoľvek murovanej konštrukcii pozemnej stavby, od extrémne staticky namáhaných nosných stien, cez výplňové murivo, až po nenosné priečky.

Vysoká objemová hmotnosť materiálu sa priaznivo prejaví v možnosti použitia muriva Silka na akustické steny a priečky. Tieto tvárnice sa preto výborne uplatnia pri akustických stenách s vysokou vzduchovou nepriezvučnosťou Rw, napríklad na stenách, oddeľujúcich miestnosti v rámci jedného bytu a rodinného domu.

Zdroj: Xella

Sortiment murovacích prvkov je čo do tvaru a usporiadania široký, od plných tvárnic malých formátov cez tzv. klasické tvárnice až po veľké formáty

Niektoré typy tvárnic sú odľahčené dutinami a dierovaním, existujú aj tvárnice s priebežnými zvislými otvormi na uľahčenie elektroinštalácií. Do sortimentu tzv. veľkoformátových tvárnic patria tvárnice Silka Tempo. Tieto tvárnice sú určené na strojové murovanie a spoločnosť Xella Slovensko k nim zapožičiava potrebné vybavenie, napr. minižeriavy a pod.

Zdroj: Xella

Obvodové steny z tvárnic Silka musia byť vždy zateplené vhodným zatepľovacím systémom

Vzhľadom na vysokú objemovú hmotnosť vápenno-pieskových murovacích prvkov má Silka pomerne vysoký súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu. Zníženie tepelnej vodivosti muriva možno síce čiastočne dosiahnuť dierovaním murovacích prvkov, ale ani tieto odľahčené bloky neumožňujú návrh jednovrstvového obvodového muriva bez doplnenia tepelnou izoláciou.

Vhodným riešením je použitie ekologického zateplenia Multipor. Výhody kombinácie obvodového plášťa, zloženého z hmotnej nosnej konštrukcie a tepelnej izolácie, sa významne prejavia najmä v letnom období. Pri vnútorných stenách budov sa pozitívne prejaví najmä vysoká akumulačná schopnosť tvárnic Silka, ktorá hrá pozitívnu rolu v časovom posuve prestupu tepla obvodovými stenami. Tieto vlastnosti vytvárajú a prirodzene regulujú klímu vo vnútri budov.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.