image 99665 25 v2
Galéria(4)

Vodotesné riešenie: quick-mix ÖKOTAN – systémové hydroizolácie pre dlhú životnosť budovy

Partneri sekcie:

Pri projektovaní a ­realizácii budov majú všetci účastníci spoločný cieľ, ktorým je trvalá ochrana stavieb pred vodou. Prenikanie vlhkosti do­ muriva vplyvom podzemnej vody vzlínaním alebo zatekaním vedie k­ zničeniu konštrukcií a ­povrchových úprav v­ budove. Príčinou je často nedostatočné alebo chybné utesnenie a­ hydroizolácia. Cielený koncept a­  hydroizolácia pre všetky stavebné zámery patria k základnému predpokladu úspešného utesnenia konštrukcií.

foto2
quick mix CMYK
foto

Spoločnosť quick-mix ponúka trvalú ochranu proti všetkým druhom pôsobenia vody. Ako v oblastiach, ktoré prichádzajú do­ kontaktu so zemou, proti vlhkosti podložia a­ nevzlínajúcej presakujúcej vode, netlakovej a­ vzlínajúcej presakujúcej vode, tak aj v­ oblasti soklov. Vďaka inovatívnym produktovým skupinám môžete budovu funkčne chrániť a­ utesniť.

ÖKOTAN

Bitúmenové utesňovacie výrobky Ökotan na steny a ­podlahy spoločnosti quick-mix spĺňajú tie najvyššie nároky a­ sú navyše ekologicky nezávadné, pretože neobsahujú rozpúšťadlá.

BD1K – 1K bitúmenová hydroizolácia

Jednozložková, bezrozpúšťadlová, polystyrénom ľahčená bitúmenová hydroizolácia. Na utesňovanie spodnej časti stavby proti zemnej vlhkosti, netlakovej i­ tlakovej vode. Ako silnovrstvová stierka na neomietnuté i ­omietnuté murivo, betón, omietky triedy MG PII a PIII a­ staré bitúmenové podklady. Na­ izolovanie vodorovných aj zvislých plôch, preklenujúca trhliny. Veľmi ľahko sa spracováva, je veľmi flexibilná a ­stabilná. Pre interiér aj exteriér.

BD2K – 2K bitúmenová hydroizolácia

Bezrozpúšťadlová, dvojzložková bitúmenová hydroizolácia s vláknami. Spracovateľná aj pri nízkych teplotách a vlhkom počasí. Odolnosť voči difúzii radónu (protokol č. 124010/2015) vydaný akreditovaným laboratóriom ČVUT FSv č. 1048. Vysoko flexibilná a­ stabilná. Vodeodolná po cca 2 hodinách (rýchloschnúca). Pri teplote vzduchu a ­podkladu od ­-5 ˚C až + 5 ˚C použite BD2K W (zimná verzia).

BGR – bezrozpúšťadlový základný náter

Špeciálna penetrácia pre lepšiu priľnavosť bitúmenových hydroizolačných stierok na­ všetky minerálne podklady. Nanášanie striekaním, valčekovaním alebo štetcom. Vodeodolný, aditívny. Pre kontrolu sfarbený na­ červeno. Pre interiér aj exteriér.

BKP – bitúmenové lepidlo

Bezrozpúšťadlová bitúmenová lepiaca pasta na­ lepenie drenážnych a­ izolačných dosiek z polystyrénu, korku, heraklitu a­ pod. Vystužená vláknami. Roztierateľná, preschnutie 1-3 dni (podľa podmienok). Na­ vzájomné lepenie dosiek medzi sebou. Pre interiér aj exteriér. Na ­lepenie na ­betón, murivo, omietky MG PII a PIII. Lepiť možno aj na­ asfaltové pásy bitúmenovej stierky. Lepenie možno vykonať bodovo i­ celoplošne.

SK 100 – univerzálny tesniaci tmel

Na opravy a utesňovanie otvorov a trhlín v oblasti striech a fasád. Priľne k bitúmenovým podkladom, sklu, kovu a betónu. Na použitie v exteriéri. Elastický tesniaci tmel na­ báze syntetického kaučuku pripravený na­ okamžité použitie. Vysoká dilatácia, tvorí mostíky medzi trhlinami. Rýchle vytvorenie vrstvy, odolný voči dažďu a ­mrazu. Možno pretierať bežnými farbami a ­lakmi. Vysoká odolnosť voči UV žiareniu. Použitie: Utesnenie pripojovacích škár na­ oknách, dverách, roletových schránkach, murive, omietke, betóne atď., na ­dverové zárubne, škáry vpustí, inštalačné prechody, bez základného náteru na­ bitúmenové podklady, hladké plochy ako je sklo a kov, na ­betón, drevo a ­PVC.

BK FLEX – bitúmenový tesniaci tmel

Bitúmenový tesniaci tmel s nízkym obsahom rozpúšťadiel na utesňovanie napojení a prechodov v strešnej alebo spodnej časti stavby. Na použitie v exteriéri. Vysoká rozťažnosť na ­prekrytie trhlín a prechodov medzi rôznymi materiálmi, vysoká stabilita a­ odolnosť voči UV žiareniu, odolný voči zriedeným kyselinám a ­lúhom, priemyselným a ­odpadovým plynom. Použitie: Na ­utesňovanie prechodov a­ napojení v­ strešnej a­ podlahovej časti, na­ uzatváranie trhlín a ­škár s ­malým pohybom, na ­opravu chybných miest na­ strešných hydroizolačných pásoch, na ­opravu netesných odkvapov, pripojovacích hliníkových, olovených, medených alebo zinkových plechov. Bitúmenový tesniaci tmel priľne na­ bitúmenových hydroizolačných pásoch, betóne, doskách z ­vlákien vystuženého cementu, kamenive, omietke, skle, kove a ­mnohých umelých hmotách.

WWW.QUICK-MIX.SK

ZDROJ: PR článok spoločnosti Quick-mix SK s.r.o.