Vodorovná hydroizolačná bariéra pod zvislé murivo

Partneri sekcie:

Výber vhodnej hydroizolačnej bariéry závisí od typu stavebnej konštrukcie, hladiny podzemnej vody a miestnych pomerov.

Krok 6: Prvá vrstva tesniacej malty

Prvá vrstva čerstvej zmesi elastickej tesniacej malty sa nanesie štetkou alebo štetcom na vlhký, avšak nie mokrý podklad. Tesniaca malta sa dôkladne votrie do podkladu.

06 Prvá vrstva tesniacej malty
06 Prvá vrstva tesniacej malty |

Krok 7: Odstránenie nesúdržných častí

Po dostatočnom vyschnutí prvej vrstvy (min. 3 h) sa z povrchu pomocou oceľového hladidla mechanicky odstránia nesúdržné časti.

07 Odstránenie nesúdržných častí
07 Odstránenie nesúdržných častí |

Krok 8: Odstránenie prachu

Očistený podklad sa dôkladne očistí pomocou štetky od prachu.

08 Odstránenie prachu
08 Odstránenie prachu |

Neprehliadnite: Ako na stavbu základov pasívneho domu

Krok 9: Druhá vrstva tesniacej malty

Na očistený podklad sa nanesie hladkou stranou oceľového hladidla druhá vrstva elastickej tesniacej malty. Pri nanášaní tesniacej malty hladidlom sa zložka B (emulzia) neriedi vodou.

09 Druhá vrstva tesniacej malty
09 Druhá vrstva tesniacej malty |

Krok 10: Zahladenie povrchu

Povrch nanesenej druhej vrstvy elastickej tesniacej malty sa zahladí hladkou stranou hladidla. Výsledná hrúbka vrstvy tesniacej malty má zodpovedať uvažovanému zaťaženiu vodou.

10 Zahladenie povrchu
10 Zahladenie povrchu |

 

Text: spracované z podkladov firmy Henkel
Foto: Henkel

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2019.

 

01 Príprava podkladu 1
02 Navlhčenie podkladu 1
03 Zmiešanie zložky B
04 Zmiešanie zložky A
05 Zmes tesniacej emulzie
06 Prvá vrstva tesniacej malty
07 Odstránenie nesúdržných častí
08 Odstránenie prachu