Veľký prehľad interiérových stierok

Partneri sekcie:

Na vytvorenie veľmi hladkých rovných povrchov stien a stropov v interiéri je možné použiť vhodné stierky, ktoré sú dostupné ako suché zmesi alebo v pastóznej forme na okamžité použitie.

Výsledný povrch je po nanesení stierky veľmi hladký a vyrovnaný. Niektoré stierky vďaka svojmu zloženiu zabraňujú napr. šíreniu neželaných mikroorganizmov či napomáhajú vytvárať v interiéri optimálnu mikroklímu. Požadované vlastnosti je však možné dosiahnuť len pri dodržaní predpísaného technologického postupu.

Pred nanesením stierky je potrebné podklad vhodne upraviť. Podklad by mal byť tvrdý, suchý a čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, mastných fľakov a iných nečistôt. Prach a ďalšie nečistoty je potrebné povysávať alebo pozametať, zvyšky debniacich olejov na betónových plochách odstrániť prúdom horúcej vody alebo parou.

Novoomietnuté alebo betónové plochy je potrebné nechať dostatočne vyzrieť. Na veľmi nasiakavé alebo inak problematické povrchy sa odporúča naniesť vhodný penetračný náter. Ak sa na podklade nachádzajú trhliny či väčšie nerovnosti, možno ich odstrániť použitím zvolenej vyrovnávacej stierky pri dodržaní podmienok predpísaných výrobcom.

Stierky pripravené na priame použitie nie je potrebné zarábať a je možné ich okamžite aplikovať. Suché zmesi je potrebné zmiešať s predpísaným množstvom vody tak, aby mali správnu konzistenciu. Vyrovnávacia stierka sa na pripravený podklad nanáša väčšinou v dvoch vrstvách.

Hrúbka jednej vrstvy by mala byť v súlade s technologickým predpisom výrobcu (väčšinou 1 až 2 mm, celková hrúbka dvoch vrstiev – 3 mm). Stierku je možné nanášať ručne, pomocou hladidla z nehrdzavejúcej ocele alebo pomocou vhodného „airless“ striekacieho zariadenia.

Nanesenú vrstvu vyrovnávacej stierky je potrebné zahladiť oceľovým hladidlom. Jednotlivé vrstvy sa odporúča pred nanesením ďalšej vrstvy prebrúsiť jemným brúsnym papierom. Na hladký povrch stierky je možné následne aplikovať farebný náter, tapetu alebo inú povrchovú úpravu.

Baumit Klima Finish

Vlastnosti
Prírodne biela pastózna vápenná stierka na vytvorenie vysokohodnotných hladených (gletovaných) povrchov v interiéri. Určená na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na vápenných a vápenno-cementových omietkach alebo priamo na betóne. Vhodná aj na sadrokartón. Bez obsahu emisií, rozpúšťadiel (E.L.F.) a konzervačných látok. Prispieva k regulácii vnútornej klímy a znižuje obsah škodlivín v interiéri. Vysokoparopriepustná, ľahko spracovateľná stierka na ručné a strojové spracovanie. Minimálna hrúbka: 2 mm, farebnosť: odtiene Baumt Life končiace číslicou 8 a 9.

Spotreba
Približne 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)

Balenie
Plastové vedro, 20 kg

Orientačná cena
45,60 €/20 kg

Výrobca
Baumit

Baumit Klima Finish
Baumit Klima Finish |

JUBOLIN P-50 Extra Fine

Vlastnosti
Disperzná vyrovnávacia stierka na jemné zahladenie vopred vyrovnaných vnútorných stenových a stropných povrchov. Vhodná aj na vyplnenie menších priehlbín, trhlín, dier, rýh a iné opravy. Zahladené povrchy sú vhodné na maľovanie všetkými druhmi disperzných maliarskych farieb, na lepenie tapiet alebo iné dekoratívne úpravy. S dobrou prídržnosťou na vápenných, vápenno–cementových, cementových jemných omietkach a sadrokartónových doskách. Vhodná aj na zahladenie neomietnutých betónových povrchov, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod. Nanášanie ručne alebo strojovo. Vysoká paropriepustnosť, belosť a jednoduché brúsenie. Pripravená na priame použitie.

Spotreba
1,5 až 2 kg/m2 (na dve vrstvy)

Balenie
Plastové vedro, 8 a 25 kg

Orientačná cena
25,80 €/25 kg

Výrobca
JUB

JUBOLIN P 50 Extra Fine
JUBOLIN P 50 Extra Fine |

Ceresit IN 46 Biela stierková pasta

Vlastnosti
Biela stierková pasta pripravená na okamžité použitie, určená na vytváranie finálnych povrchových vrstiev v interiéri pred maľovaním a tapetovaním. Vhodná na podklady zo sadry, sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek, muriva z pórobetónu, cementových a vápenno-cementových omietok a betónu. Ručné aj strojové nanášanie. Optimálna vlhkosť a elasticita, vysoká pevnosť, jednoduché brúsenie, veľmi dobrá priľnavosť. Možnosť prerušenia prác.

Spotreba
1,6 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)

Balenie
Plastové vedro, 3, 15 a 25 kg

Orientačná cena
17,50 €/15 kg

Výrobca
Henkel

Ceresit IN 46 Biela stierková pasta
Ceresit IN 46 Biela stierková pasta |

Hotová stierka Durapit HS 80

Vlastnosti
Biela pastovitá stierka určená predovšetkým na ručnú aplikáciu. Pripravená na okamžité použitie. Vhodná na vytvorenie rovných, hladkých povrchov, povrchov bez trhlín a prasklín na stenách a stropoch. Ideálna na prípravu a vyrovnanie povrchu, ako aj vyplnenie nerovností. Vhodná na všetky bežné stavebné minerálne podklady – betón, pórobetón, vápenaté, sadrové a cementové omietky, tepelnoizolačné dosky, sadrokartónové dosky a pod. Rýchle schnutie bez vzniku trhlín, veľmi dobre sa brúsi.

Spotreba
1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)

Balenie
Plastové vedro, 8 a 25 kg

Orientačná cena
39,93 €/25 kg

Výrobca
Murexin

Hotová stierka Durapit HS 80
Hotová stierka Durapit HS 80 |

Planitop 580

Vlastnosti
Vápenno-sadrová stierka na vyhladzovanie omietok v interiéri. Určená na vyhladzovanie vápenných, sadrových a cementových omietok v interiéri, konečnú úpravu tradičných a predmiešaných omietkových zmesí, vyhladzovanie sadrových povrchov, ľahčených pórobetónových prvkov, sadrových dosiek. Možné použiť aj ako vyhladzovaciu stierku pôvodných omietnutých stien alebo na vyhladzovanie hrubozrnných omietok.

Spotreba
0,8 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)

Balenie
Papierové vrece, 15 kg

Orientačná cena
16,28 €/15 kg

Výrobca
Mapei

Planitop 580
Planitop 580 |

Q4 gletovacia stierka

Vlastnosti
Jemná gletovacia stierka na vytvorenie kvalitných veľmi hladkých povrchov. Brúsiteľná. Určená na rôzne opravy, vyrovnanie aj dekoratívne štruktúrovanie povrchov stien a stropov. Vhodná na vytváranie podkladov pod maľby a tapety. Na vyhladenie vápenno-cementových, cementových omietok a armovaných stierkových vrstiev. Difúzne otvorená, veľmi vysoká jemnosť, bez obsahu piesku, vodoodpudivá, vhodná aj do vlhkých priestorov.

Spotreba
1 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)

Balenie
Papierové vrece, 15 kg

Orientačná cena
37,49 €/15 kg

Výrobca
quick-mix

Q4 gletovacia stierka
Q4 gletovacia stierka |
Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2020.

JUBOLIN P 50 Extra Fine
Ceresit IN 46 Biela stierková pasta
Hotová stierka Durapit HS 80
Planitop 580
Q4 gletovacia stierka
Baumit Klima Finish