strešná krytina Terran Generon

Terran Generon – nová generácia strešnej krytiny

Partneri sekcie:

Naše životné prostredie je čoraz viac zaťažované činnosťou veľkopodnikov, rozsiahlym nadmerným odlesňovaním, plytvaním vodou, znečistením pôdy, vody a ovzdušia. Zásoby fosílnych energetických zdrojov na Zemi sa čoraz viac zmenšujú, dôsledkom čoho dochádza k narastaniu ceny energií. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže byť tým najvhodnejším, najhospodárnejším a najdôležitejším dlhodobým riešením pre ľudstvo.

Stavebníctvo má obrovský vplyv na životné prostredie, preto je namieste otázka, prečo by okrem základnej úlohy, ochrániť naše domovy a naše hodnoty, nemohla strecha plniť ešte aj úlohu aktívneho, ekologického, čistého a bezpečného zdroja energie?

Životodarná energia Slnka je nevyčerpateľná, preto spoločnosť Mediterran Slovakia, s.r.o., výrobca strešnej krytiny Terran, využívajúc neobmedzenú silu prírody, vytvorila revolučnú novinku vo forme nových solárnych strešných škridiel Generon.

Estetické a ekologické riešenie bez kompromisov

Terran Generon je strešná krytina s integrovaným solárnym článkom, ktorá má také isté vlastnosti, ako ostatné v súčasnosti vyrábané produkty firmy Mediterran Slovakia (odolnosť proti mrazu, presné rozmery, vodonepriepustnosť, povrchová ochrana), ale na povrch tejto krytiny sú integrované solárne články tak, že spôsob ich ukladania a vzhľad sa takmer zhodujú s klasickými škridlami a ich pôvodná ochranná funkcia na celej ploche strechy je dokonale zaistená.

Škridla Generon zároveň inovatívne využíva obnoviteľný zdroj energie, takže vám ponúka nielen estetické, ale aj ekologické riešenie bez kompromisov.

PREČO MÁME VYUŽÍVAŤ SLNEČNÚ ENERGIU?

1. Chceme chrániť naše životné prostredie
Počas prevádzky neprodukujeme plyny vytvárajúce skleníkový efekt ani žiadne škodliviny.
2. Chceme ušetriť peniaze
Slnečná energia je zadarmo a môžeme rátať s predvídateľnou návratnosťou investície.
3. Chceme sa pripraviť na budúcnosť
Sme zodpovední za naše životné prostredie a za život budúcich generácií.
Solárny článok integrovaný do strešnej krytiny je teda taká revolučná inovácia, ktorá dáva odbornú odpoveď na technologické výzvy 21. storočia.

Terran Generon je:

Solárna betónová strešná krytina Generon
Solárna betónová strešná krytina Generon |

Terran Generon získal ocenenie na Conecu 2019

Fungujúce testovacie systémy úspešne spájajú storočné skúsenosti spoločnosti Mediterran Slovakia s výrobou škridiel Terran s technickými výzvami budúcnosti. Výrobca betónovej strešnej krytiny Terran získal na veľtrhu Coneco Racioenergia 2019 v Bratislave aj ocenenie najlepší trvalo udržateľný výrobok za ekologicky úsporný strešný systém Terran Generon.

Na obrázku je uvedené porovnanie štandardných solárnych modulov a výrobku Terran Generon. Škridla so solárnymi článkami sa dá úplne zapustiť do roviny strechy tým vôbec neruší vzhľad okolia.
Na obrázku je uvedené porovnanie štandardných solárnych modulov a výrobku Terran Generon. Škridla so solárnymi článkami sa dá úplne zapustiť do roviny strechy tým vôbec neruší vzhľad okolia. |
Solárna betónová strešná krytina Generon, technické údaje
Rozmery 330 × 420 mm
Hmotnosť 5,90 kg
Krycia šírka 300 mm
Nosný podklad farbený betónový prvok s vysokou výslednou pevnosťou
Harmonizovaný technický predpis EN 490:2011
Menovitý výkon 15 Wp
Mechanická pevnosť > 1 200 N
Presiakovosť > 20 h
Trieda požiarnej odolnosti B-s1, d0 MSZ EN 13501- 1:2007+A1:2010
Odolnosť proti vonkajšiemu ohňu Broof (t1) MSZ EN 13501-5: 2005+A1:2010

Viac o produkte Terran Generon sa dozviete na stránke www.terran-generon.sk.
www.terran.sk
www.krytina.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o.