Tepelnoizolačná omietka na pórobetón (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na vytvorenie vonkajšej omietky, ktorá slúži na zvýšenie tepelnoizolačných vlastností muriva z bieleho pórobetónu, je možné použiť tepelnoizolačnú jednovrstvovú omietku vystuženú sklovláknitou mriežkou.

Krok 4: Výstužná mriežka

Do vyrovnanej vrstvy omietky sa vtlačí výstužná sklovláknitá mriežková tkanina. Jednotlivé pásy tkaniny sa ukladajú so vzájomným presahom min. 100 mm.

04 Výstužná mriežka
04 Výstužná mriežka |

Krok 5: Druhá vrstva omietky

Na výstužnú tkaninu sa nanesie ďalšia vrstva omietky a vyrovná sa hladkou stranou hladidla. Výstužná tkanina musí byť uložená v 1/2 až 1/3 hrúbky od vonkajšieho povrchu omietky. Po konečnom vyrovnaní omietky nesmie byť výstužná tkanina viditeľná. Celková hrúbka omietky nesmie byť menšia ako 5 mm.

05 Druhá vrstva omietky
05 Druhá vrstva omietky |

Krok 6: Finálna vrstva

Po zaschnutí omietky (približne 5 až 7 dní) sa môže na takto upravený podklad naniesť finálna vrstva. Ako finálnu vrstvu možno použiť bežné minerálne, silikátové alebo silikónové štrukturálne omietky.

06 Finálna vrstva
06 Finálna vrstva |

 

Text: spracované z podkladov firmy Xella
Foto: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2019.

01 Zmiešanie omietky s vodou
02 Opätovné premiešanie
03 Nanesenie omietky
04 Výstužná mriežka
05 Druhá vrstva omietky
06 Finálna vrstva