Sanácia poškodeného muriva proti vlhkosti (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Ak do priestoru pivnice preniká z exteriéru voda murivo postupne vlhne a na stenách sa objavujú soľné výkvety. Jednou z možností ako vyriešiť tento problém je aplikácia sanačného omietkového systému. Sanačné omietky sa vyznačujú vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom.

Krok 3: Vyplnenie škár

Vyčistené škáry sa pomocou murárskej lyžice a škárovacej lyžice vyplnia vyrovnávacou omietkou, ktorá sa mieša s vodou (8 až 8,5 l vody/30 kg vrece) na homogénnu zmes bez hrudiek min. 2 min pomocou miešacieho agregátu s núteným poho­nom alebo pomocou nízkootáčkového agregátu.

03 Vyplnenie škár
03 Vyplnenie škár |

Krok 4: Adhézny mostík

Na pripravené očistené murivo sa potom nahru­bo ručne (alebo strojovo) nahodí murárskou ly­žicou adhézny mostík na 50 až 70 % plochy, resp. bodovo. Hrúbka vrstvy môže byť max. 50 mm. Suchá zmes sa zmieša s vodou (5 l vody/30 kg vrece) pomocou nízkootáčkového miešadla (1 až 2 min) na homogénnu zmes bez hrudiek.

04 Adhézny mostík
04 Adhézny mostík |