Sanácia poškodeného muriva proti vlhkosti (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Ak do priestoru pivnice preniká z exteriéru voda murivo postupne vlhne a na stenách sa objavujú soľné výkvety. Jednou z možností ako vyriešiť tento problém je aplikácia sanačného omietkového systému. Sanačné omietky sa vyznačujú vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom.

Info o systéme

» Minerálny adhézny mostík (prednástrek WTA) na opravu vlhkého a zasoleného muriva.
» Porézna jadrová omietka na nové škárovanie muriva, vyrovnanie podkladu a proti zasoleniu.
» Konečná vrchná omietka, odolná proti sulfátom, vlhkosti, poveternostným vplyvom a mrazu, paropriepustná, hydrofobizovaná, s vysokou kapacitou na zadržanie solí.
» Difúzne priepustná jemná štuková vrchná omietka s vysokým stupňom priepustnosti vodných pár.

Čo budete potrebovať

  • Vyrovnávacia omietka: Oxal PGP WTA, spotreba: približne 1 kg/m2 (1 mm hrúbky), papierové vrece, 30 kg 29 €.
  • Minerálny adhézny mostík: Oxal VSM WTA, spotreba: približne 3 až 4 kg/m2, papierové vrece, 30 kg 27 €.
  • Konečná vrchná omietka: Oxal WPw WTA, spotreba: približne 0,9 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 30 kg 33,60 €.
  • Omietka na regulovanie vlhkosti: Exzellent 750, spotreba: približne 1,7 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg 27,25 €
  • Nástroje a pomôcky: fréza na škáry, oceľová kefa, tlakový čistiaci prístroj, murárska lyžica, škárovacia lyžica, miešací agregát s núteným pohonom, nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová nádoba, oceľové hladidlo, zubové oceľové hladidlo (veľkosť zuba 6 až 8 mm), penové, plstené alebo drevené hladidlo.

Na základe najrozličnejších stavebne podmienených škôd kladie obnova stavebného diela na projektantov, architektov a zhotoviteľov vysoké požiadavky. Aby sa mohli včas uskutočniť individuálne opatrenia obnovy, musí sa odborne analyzovať aktuálna a rovnako regionálna stavebná prax v spojení s rozličnými okolitými poveternostnými podmienkami a pomermi spodnej vody.

Sanácia v oblasti pivnice

Ako základ trvalého zachovania hodnoty stavieb je nevyhnutné uzatvorenie stavebného telesa pred pôsobením vlhkosti a škodlivých solí. Ak voda s obsahom solí preniká z exteriéru do muriva, soli po odparení vody kryštalizujú na vnútornej strane steny. Postupný rast kryštálov pritom vyvíja fyzikálne sily, ktoré sú schopné rozrušovať tehly, omietku…

Následnými škodami, ktoré vzniknú v dôsledku tejto reakcie, sú odlupovanie farby, poškodenie omietky a soľné výkvety – teda dlhodobé poškodenie stavebného diela. Pre úspešnú sanáciu nie je rozhodujúca len kvalita jednotlivých zvolených produktov. Trvalé riešenie zabezpečí len súhra všetkých použitých materiálov a vykonaných sanačných prác. Preto je vhodné voliť na tento účel určené sanačné systémy, medzi ktoré patrí aj sanačný omietkový systém.

Príprava podkladu

Podklad pod sanačnú omietku musí byť únosný, bez oddeliteľných častí, ktoré by mohli viesť k zníženiu priľnavosti. Ak je to možné, je potrebné odstrániť starú omietku najmenej do výšky 800 mm nad zistenú oblasť poškodenia.

Rovnako je potrebné odstrániť všetky duté miesta, staré nátery, povlaky, prach, asfaltové vrstvy a pod. Škáry v murive silno poškodené soľami, škáry, ktoré sa drobia alebo pieskujú, sa vyškrabú vhodnou metódou do hĺbky približne 20 mm. Potom sa murivo očistí oceľovou kefou alebo vyfúka tlakovým prístrojom. Nasleduje aplikácia sanačného omietkového systému.

Krok 1: Očistenie muriva

Z povrchu muriva sa odstráni stará omietka pomocou abrazívneho čistenia do výšky približne 800 mm nad poškodenú oblasť. Z plochy sa očistí prach a všetky oddeliteľné časti aj nečistoty.

01 Očistenie muriva
01 Očistenie muriva |

Krok 2: Vyčistenie škár

Škárovacia malta v murive silno poškodená soľami, škáry, ktoré sa drobia alebo pieskujú, sa vyškrabú vhodnou metódou do hĺbky približne 20 mm. Potom sa murivo očistí oceľovou kefou alebo vyfúka tlakovým prístrojom.

02 Vyčistenie škár
02 Vyčistenie škár |