Ako bezpečne položiť drevené parkety do kúpeľne?
Galéria(9)

Ako bezpečne položiť drevené parkety do kúpeľne?

Partneri sekcie:

Popri veľkoformátovej dlažbe sú drevené parkety najväčším trendom medzi podlahovinami používanými v kúpeľniach. Predpokladom na úspešnú realizáciu drevenej podlahy vo vlhkom prostredí je zabránenie prenikaniu vlhkosti do podkladu a poterovej vrstvy podlahy. 

Info o materiáloch:

» Vodonepriepustný a trhliny premosťujúci polyetylénový tesniaci pás s obojstranne naneseným rúnom na zhotovenie tesniacej vrstvy s parotesniacim účinkom, do priestorov namáhaných vlhkom, pred lepením keramického obkladu a obkladu z prírodného kameňa.
» 2-K polyuretánové parketové lepidlo s tvrdým šmykovo pevným lepidlovým hrebeňom; univerzálne použiteľné na všetky druhy drevených parkiet a podložiek vhodných pod parkety.

Čo budete potrebovať:

Polyuretánová penetrácia
UZIN PE 414 Turbo
spotreba: 0,08 až 0,15 kg/m2, plastová nádoba 6 a 12 kg, 12 kg 214,42 €

Tesniaca a premosťujúca podložka
codex Hydrostop
šírka: 1 m, dĺžka: 30 m, hrúbka: približne 0,5 mm, kotúč 273,60 €

Parketové lepidlo
UZIN MK 92 S
spotreba: 0,8 až 1,2 kg/m2, plastová kombinádoba A/B 10, 6 a 2,5 kg,
10 kg 66,60 €

Tesniace pásky, rohy
codex Bezpečnostné tesnenie
– codex tesniaci vonkajší roh
– codex tesniaci vnútorný roh

Samolepiaca tesniaca páska
codex BST 75
šírka: 75 mm, hrúbka: 0,75 mm, kotúč 20 m 52,80 €

Čistiace utierky
UZIN Clean box
72 utierok, plastová nádoba 39,02 €

Náradie a pomôcky
nylonovo-plyšový valček
odlamovací nôž
elektrické miešadlo so špirálovým nadstavcom
stierka s ozubením B2
ochranné rukavice
korkové hladidlo
stierka s ozubením B1
stierka s ozubením na lepenie parkiet

Požadovanú hydroizoláciu podkladu je možné dosiahnuť použitím polyetylénovej tesniacej a premosťujúcej podložky, ktorá zároveň oddeľuje podlahovú krytinu od podkladu. Drevené parkety sa odporúča lepiť bezrozpúšťadlovým dvojzložkovým polyuretánovým parketovým lepidlom.

Podklad je potrebné pred nalepením parkiet upraviť. Musí byť rovný, pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý a bez látok, ktoré znižujú priľnavosť (napr. oleje, mastnota). Cementové potery je potrebné zbrúsiť a dôkladne povysávať. Oddeľujúce sa časti, ktoré by mohli znížiť priľnavosť (napr. oddeľujúce látky, uvoľnené zvyšky lepidla, stierky, nátery a pod.) sa musia odstrániť obrúsením alebo ofrézovaním. Voľné časti a prach je potrebné dôkladne povysávať.

Na takto pripravený podklad sa nanesie jednokomponentová polyuretánová penetrácia. Plastová nádoba s obsahom penetrácie sa nechá pred aplikáciou aklimatizovať na teplotu priestoru a dôkladne sa pretrepe. Penetrácia sa rovnomerne nanesie nylonovo-plyšovým valčekom na podklad v tenkej vrstve a nechá sa približne 2 hod. vyschnúť.

Na takto pripravený podklad sa rozloží polyetylénová tesniaca a premosťujúca podložka potlačenou stranou nahor, odreže sa potrebný rozmer a opätovne sa zroluje. Dvojkomponentové polyuretánové parketové lepidlo sa nechá rovnako ako penetrácia aklimatizovať na priestorovú teplotu a živica s tvrdidlom sa dôkladne premiešajú elektrickým miešadlom so špirálovým nadstavcom.

Rozmiešané lepidlo sa nanesie na podklad stierkou s ozubením B2. Je potrebné dodržiavať čas kladenia (60 min.) a na podklad nanášať len toľko lepidla, aby bola rubová strana tesniacej a premosťujúcej (hydroizolačnej) podložky dobre zmáčaná. Pripravené pásy hydroizolačnej podložky sa položia do čerstvého lôžka lepidla a celoplošne sa vyhladia korkovým hladidlom smerom od stredu k okrajom.Spod podložky je potrebné vytlačiť všetky prípadné vzduchové bubliny.

Ďalšie pásy hydroizolačnej podložky sa lepia s presahom min. 50 mm, maximálne však s presahom k vyznačenej linke na podložke. Aj miesta presahov musia byť zlepené. Po uložení hydroizolačnej podložky na vodorovnú plochu sa nanesie dvojzložkové polyuretánové lepidlo na rohy (vnútorné a vonkajšie) špachtľou s ozubením B1.

Tesniace rohové prvky sa lepia na hydroizolačnú podložku s presahom. Miesta styku steny a podlahy sa utesnia samolepiacou tesniacou páskou. Zo spodnej strany samolepiacej tesniacej pásky sa odstráni ochranný pás a páska sa nalepí na stenu a podlahu. Po 24 hod. je možné začať s lepením drevenej podlahy.

Rozmiešané dvojzložkové polyuretánové parketové lepidlo sa nanesie stierkou s ozubením vhodným na lepenie parkiet pozdĺž vopred vyznačenej zakladacej línie. Jednotlivé drevené parkety sa uložia ľahko posuvným pohybom do lepidlového lôžka a pritlačia sa.

01 | Penetrácia podkladu
Na pripravený podklad sa nanesie nylonovo-plyšovým valčekom rovnomerne v tenkej vrstve jednokomponentová polyuretánová penetrácia a nechá sa približne 2 hod. vyschnúť. Penetrácia sa nechá pred aplikáciou aklimatizovať na teplotu priestoru a dôkladne sa pretrepe.

02 | Rozloženie hydroizolačnej podložky
Po zaschnutí penetrácie sa na podklad rozloží hydroizolačná podložka potlačenou stranou nahor, odreže sa potrebný rozmer a opätovne sa zroluje.

03 | Zmiešanie lepidla
Dvojkomponentové polyuretánové parketové lepidlo sa nechá rovnako ako penetrácia aklimatizovať na priestorovú teplotu a živica s tvrdidlom sa dôkladne premiešajú elektrickým miešadlom so špirálovým nadstavcom.

04 | Nanesenie lepidla
Rozmiešané lepidlo sa nanesie na podklad stierkou s ozubením B2. Na podklad sa nanesie len toľko lepidla, aby bola rubová strana hydroizolačnej podložky dobre zmáčaná.

05 | Nalepenie hydroizolačnej podložky
Pripravený pás hydroizolačnej podložky sa položí do čerstvého lôžka lepidla a celoplošne sa vyhladí korkovým hladidlom smerom od stredu k okrajom. Spod podložky je potrebné vytlačiť všetky prípadné vzduchové bubliny. Ďalšie pásy hydroizolačnej podložky sa lepia s presahom min. 50 mm.

06 | Utesnenie rohov
Po uložení hydroizolačnej podložky na vodorovnú plochu sa nanesie dvojzložkové polyuretánové parketové lepidlo na rohy (vnútorné a vonkajšie) stierkou s ozubením B1. Tesniace rohové prvky sa lepia na hydroizolačnú podložku s presahom.

07 | Utesnenie styku stena – podlaha
Miesta styku steny a podlahy sa utesnia samolepiacou tesniacou páskou. Zo spodnej strany samolepiacej tesniacej pásky sa odstráni ochranný pás a páska sa nalepí na stenu a podlahu. Po 24 hod. je možné začať s lepením drevenej podlahy.

08 | Lepidlo pod parkety
Rozmiešané dvojzložkové polyuretánové parketové lepidlo sa nanesie stierkou s ozubením vhodným na lepenie parkiet pozdĺž vopred vyznačenej zakladacej línie.

09 | Lepenie parkiet
Jednotlivé drevené parkety sa uložia ľahko posuvným pohybom do lepidlového lôžka a pritlačia sa.

Tipy

Odstránenie lepidla
Prípadné znečistenie povrchu parkiet lepidlom sa v čerstvom stave odstráni pomocou čistiacich utierok.

Dôkladné premiešanie lepidla
Dvojkomponentové polyuretánové lepidlo je potrebné dôkladne premiešať na dne a pri stenách nádoby, pretože zle premiešané lepidlo nevytvrdne.

TEXT: Ing. Martin Černek
FOTO: HA – UZ Market

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2018.