Prehľad polyuretánových a epoxidových podláh

Partneri sekcie:

Polyuretánové a epoxidové podlahy sa spočiatku využívali predovšetkým v priemyselných budovách. V súčasnosti nachádzajú svoje využitie aj v rodinných domoch či v občianskej výstavbe. Väčšinou ide o dvojzložkovú zmes na báze tekutých PU alebo epoxidových živíc.

Polyuretánové podlahy sú vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri, na zhotovenie celoplošných, bezškárových nášľapných vrstiev v kanceláriách, viacúčelových halách, nemocniciach, domovoch dôchodcov a domoch s opatrovateľskou starostlivosťou, výstavných priestoroch a podobne.

Vhodným pokladom je betón, cementové potery a liaty asfaltový koberec. Je pružnejšia a húževnatejšia ako epoxidová a aplikuje sa v hrúbke 3 až 4 mm. Použí­va sa všade tam, kde je požiadavka na zvýšenú záťaž podlahy alebo kde treba sanovať problematický podklad – praskliny, nevhodné dilatácie a podobne.

Epoxidové podlahy sú vhodné na povrchovú úpravu v interiéri občianskej bytovej výstavby a priemyselných stavieb, ktoré budú vystavené strednému prevádzkovému zaťaženiu, ako sú napríklad laboratória a distribučné sklady. Hodia sa aj do prostredia s intenzívnym pohybom osôb, ako sú napríklad bary, hotelové haly, kancelárie, jedálne, prednáškové miestnosti a podobne. Epoxidová podlaha je tvrdšia, ale zároveň povrchovo krehkejšia (ako polyuretánová) a aplikuje s v hrúbke 2 až 3 mm.

Polyuretánová elastická podlaha

Stierka: PU stierka elastická PU 300 HIRES
Uzatvárací náter: Polyuretánový náter PU 40
Zahusťovacia prísada: Tixotropná prísada SN 1K

Použitie
Bezrozpúšťadlová, samonivelizačná, trvalo elastická dvojzložková stierka na báze tekutých PU živíc. Vyznačuje sa dobrým tlmením krokového hluku, odolnosťou proti chemikáliám a odolnosťou proti oderu. Vhodná do interiéru aj exteriéru, na zhotovenie celoplošných, bezškárových nášľapných vrstiev, napríklad v kanceláriách, viacúčelových halách, nemocniciach a podobne. Vhodným podkladom je betón, cementové potery a liaty asfaltový koberec.

Spotreba
PU stierka elastická PU 300 HIRES
– približne 1,35 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm)
Polyuretánový náter PU 40
– približne 0,2 kg/m2 (1 náter)
Tixotropná prísada SN 1K – 6 až 8 váhových percent z hmotnosti PU bázy

Balenie
PU stierka elastická PU 300 HIRES – zložka A: vedro, 15 kg, zložka B: kanister, 5 kg
Polyuretánový náter PU 40 – zložka A:
vedro, 7,5 kg, zložka B: kanister, 1,5 kg
Tixotropná prísada SN 1K – vrece, 1 a 10 kg

Orientačná cena
PU stierka elastická PU 300 HIRES: 508,32 €/20 kg
Polyuretánový náter PU 40: 314,82 €/9 kg
Tixotropná prísada SN 1K: 471,72 €/10 kg

Výrobca
Murexin, www.murexin.sk

Samonivelizačný polyuretánový náter

Podkladový náter: Unixin Primer E4568
Náter: Unixin samonivelace PU4174
Farebný pigment: PU COLOR

Použitie
Dvojzložkový samonivelizačný náter na vytvorenie odolných pochôdznych a pojazdných povrchov. Vhodný na zhotovenie podláh vo výrobných prevádzkach, skladovacích priestoroch, laboratóriách, ako aj pri zhotovovaní bezškárových podláh kúpeľní, terás a podobne. Náter je určený na použitie v interiéri. Na aktiváciu podkladu a jeho scelenie a utesnenie sa odporúča použiť základný náter. Tým sa zabráni nežiaducim vplyvom látok, ktoré by mohli prenikať z podkladu do finálnej pochôdznej vrstvy. Náter možno zafarbiť farebným pigmentom (sedem odtieňov).

Spotreba
Unixin samonivelace PU4174
– 1,9 až 2,5 kg/m2 (2 vrstvy náteru)
PU COLOR – 1 tuba na balenie 15 kg
Unixin Primer E4568 – 1 l/4 až 8 m2

Balenie
Unixin samonivelace PU4174 – zložka A:
vedro, 11,51 kg, zložka B: kanister, 3,49 kg
PU COLOR – tuba, 40 g
Unixin Primer E4568 – zložka A: vedro, 6,89 kg, zložka B: kanister, 3,11 kg

Orientačná cena
Unixin samonivelace PU4174: 154,80 €/balenie
PU COLOR: 3,75 €/tuba
Unixin Primer E4568: 16,70 €/ks

Výrobca
Stachema

Epoxidová liata podlaha

Podkladový náter: Arturo EP 6060
Základný náter: Arturo EP 2500
Vrchný náter: napr. Arturo PU 7750

Použitie
Liata podlaha bez obsahu rozpúšťadiel, dvojkomponentová samorozlievacia podlahová vrstva na báze epoxidovej živice. Vhodná ako trvanlivá, bezškárová, farebná liata podlaha na cementové, anhydritové, magnezitové podklady a dlažbu do priemyselných hál, dielní a výrobných priestorov. Odolná proti strednému až silnému namáhaniu, chemikáliám, proti úderu a nárazu.

Spotreba
Arturo EP 6060 – približne 125 až 250 g/m2
Arturo EP 2500 – približne 1,6 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm)
Arturo PU 7750 – 90 g/m2 (1 vrstva)

Balenie
Arturo EP 6060 – zložka A: vedro, 7,5 kg, zložka B: vedro, 2,5 kg; EP 6200 – zložka A: vedro, 8,5 kg, zložka B: vedro, 1,5 kg
Arturo EP 2500 – zložka A: vedro, 21,37 kg, zložka B: vedro, 1,45 kg
Arturo PU 7750 – zložka A: kanister, 8 kg, zložka B: fľaša, 2 kg

Orientačná cena
Arturo EP 6060: 12,77 €/kg
Arturo EP 2500: 9,94 €/kg
Arturo PU 7750: 40 €/kg

Výrobca
Unipro bv, www.podlahauz.sk

Epoxidová podlaha do garáže

Podkladový náter: Sikafloor Garage + 5 % vody
Základný a vrchný náter: neriedený Sikafloor Garage

Použitie
Farebný epoxidový náter do garáže dodá betónovej podlahe atraktívny vzhľad a zároveň ju chráni pred znečistením od motorového oleja, poškodením rozmrazovacími soľami, prenikaním vlhkosti. Takto ošetrená podlaha je odolná proti škvrnám, jednoducho sa udržiava a odoláva normálnemu až stredne ťažkému mechanickému namáhaniu. Náter je vďaka svojim vlastnostiam vhodný na použitie v interiéri v priestoroch, ako sú sklady, práčovne, dielne, pivnice a podobne. Dodáva sa vo farebných odtieňoch – oxidovočervená, zelená, sivá a biela.
Spotreba
Podkladový náter – 0,2 kg/m2
Základný náter – 0,3 kg/m2
Vrchný náter – 0,3 kg/m2

Balenie

Sikafloor Garage – vedro, 6 kg
Orientačná cena
Sikafloor Garage: 12,05 €/m2

Výrobca
Sika Slovensko, www.sika.sk

Epoxidová farebná podlaha

Stierka: Epoxidová stierka EP 2
Uzatvárací náter, matný: Epoxy Topcoat EP 100 TC
Uzatvárací náter, lesklý: Epoxy Clear Coat CC 200

Použitie

Dvojzložková plnená stierka na báze epoxidov novej generácie. Vytvára lesklé, opticky dokonalé povrchy s vysokou odolnosťou proti oteru a chemikáliám. Je samonivelizačná. Vhodná na vytvorenie farebnej nášľapnej vrstvy na podlahe so stredným chemickým a stredným až ťažkým mechanickým zaťažením v interiéri. Je vhodná do dielní, skladov, laboratórií, predajných a výstavných priestorov, kotolní, skladov chemikálií a podobne.

Spotreba
Epoxidová stierka EP 2 – približne 1,45 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm)
Epoxy Topcoat EP 100 TC – približne 0,2 kg/m2
Epoxy Clear Coat CC 200 – približne 0,3 kg/m2 (1 náter)

Balenie
Epoxidová stierka EP 2 – zložka A: vedro, 25 kg, zložka B: kanister, 5 kg
Epoxy Topcoat EP 100 TC – zložka A:
plechové vedro, 5 kg, zložka B: kanister, 3 kg
Epoxy Clear Coat CC 200 – zložka A:
vedro, 5 kg, zložka B: kanister, 3 kg

Orientačná cena
Epoxidová stierka EP 2 – 440,70 €/balenie
Epoxy Topcoat EP 100 TC – 224,35 €/balenie
Epoxy Clear Coat CC 200 – 345,89 €/balenie

Výrobca
Murexin, www.murexin.sk

Samonivelizačná epoxidová stierka

Stierka: Mapefloor I 320 SL CONCEPT20

Použitie
Samonivelizačná dvojzložková epoxidová stierka bez obsahu rozpúšťadiel s farebným zrnitým efektom. Používa sa na povrchovú úpravu podláh v interiéri občianskej bytovej výstavby a priemyselných stavieb, vystavených stredne silnému prevádzkovému zaťaženiu, ako sú napríklad laboratóriá a distribučné sklady. Vďaka jej estetickému vzhľadu a odolnosti proti opotrebeniu ju možno použiť v prostredí s intenzívnym pohybom osôb, ako sú napríklad bary, hotelové haly, kancelárie, jedálne, prednáškové miestnosti, prezentačné priestory a podobne. Vyrába sa v piatich farebných mutáciách.

Spotreba
Mapefloor I 320 SL CONCEPT – 3 kg/m2

Balenie
Mapefloor I 320 SL CONCEPT – zložka A: vedro, 13,8 kg, zložka B: vedro, 3 kg

Orientačná cena
Mapefloor I 320 SL CONCEPT:
456,20 €/balenie

Výrobca
MAPEI, www.mapei.sk

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.