Ochrana rohu sadrokartónovej priečky (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na účinnú ochranu vonkajšieho rohu sadrokartónovej priečky je možné použiť ostrý vonkajší rohový profil s oceľovou výstužou a papierovým krytím, ktorý sa lepí pomocou disper­zného tmelu. Papierové krytie profilu umožňuje dôkladné spojenie so sadrokartónovou doskou.

Info o materiáli

» Univerzálny ľahčený výplňový a finálny vopred zarobený disperzný tmel z dolomitovej múčky a ďalších prísad zlepšujúcich zloženie a spracovanie; určený na finálne tmelenie spojov sadrokartónových dosiek (aj sadrokartónových dosiek s papierovou výstužnou páskou), na lepenie ochranných papierovo-kovových rohov alebo celoplošné stierkovanie bežných stavebných podkladov.

Čo budete potrebovať

  • Výplňový a finálny odľahčený tmel a celoplošná stierka: Knauf FILL & FINISH Light, spotreba: približne 0,3 kg/m2 (základné tmelenie spojov), približne 1,2 kg/m2 (celoplošné stierkovanie, hrúbka vrstvy 1 mm), plastová nádoba, 20 kg 26,88 €
  • Vonkajší rohový profil: Knauf Rohový profil Dallas 90°dĺžka: 3 m, ks 3,84 €
  • Náradie a pomôcky: odmerka na vodu; miešadlo na pastózne tmely, ks 48 €; aplikátor tmelu Knauf Spachteltrichter „Hopper“, ks 324 €; valček na spoľahlivú a rýchlu fixáciu vonkajších rohov Knauf Ausseneckroller 90°, ks 186 €.

Na dávkovanie potrebného množstva tmelu je určený špeciálny aplikátor tmelu. Rohový profil sa vloží do dávkovacieho otvoru aplikátora a ťahaním cez otvor sa na profil nanesie presné množstvo tmelu. Na dôkladnú fixáciu rohového profilu na podklad sa použije valček na fixáciu vonkajších rohov.

Krok 1: Zlepšenie konzistencie

Do disperzného tmelu sa na zlepšenie konzistencie pridá malé množstvo vody (max. 250 ml na jedenkrát).

01 Zlepšenie konzistencie
01 Zlepšenie konzistencie |

Krok 2: Premiešanie tmelu

Disperzný tmel sa po pridaní vody dôkladne premieša pomocou miešadla na pastózne tmely a mieša sa, až kým nevznikne zmes s plastickou konzistenciou.

02 Premiešanie tmelu
02 Premiešanie tmelu |

Krok 3: Aplikátor tmelu

Spracovaná zmes disperzného tmelu sa preleje do aplikátora tmelu na rýchlu inštaláciu rohových profilov.

03 Aplikátor tmelu
03 Aplikátor tmelu |

Krok 4: Nanesenie tmelu

Na vnútornú stranu vonkajšieho rohového profilu s oceľovou výstužou a papierovým krytím s potrebnou dĺžkou sa nanesie pomocou aplikátora potrebné množstvo tmelu. Rohový profil sa ťahá cez dávkovací otvor aplikátora tmelu.

04 Nanesenie tmelu
04 Nanesenie tmelu |

Krok 5: Nalepenie profilu na roh

Rohový profil sa nalepí na vonkajší roh a dôkladne sa pritlačí.

05 Nalepenie profilu na roh
05 Nalepenie profilu na roh |

Krok 6: Fixácia rohovým valčekom

Nalepený profil sa dôkladne viackrát pritlačí valčekom na fixáciu vonkajších rohov. Tmel sa nechá dôkladne vyschnúť. Ďalšie tmelenie je možné až po 24 hodinách od aplikácie.

06 Fixácia rohovým valčekom
06 Fixácia rohovým valčekom |
Text: spracované z podkladov firmy Knauf Bratislava
Foto: Knauf Bratislava

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2019.

01 Zlepšenie konzistencie
02 Premiešanie tmelu
03 Aplikátor tmelu
04 Nanesenie tmelu
05 Nalepenie profilu na roh
06 Fixácia rohovým valčekom