Nový patentovaný pohon otváravých dverí DTN 80

Partneri sekcie:

Nový pohon otváravých dverí DTN 80 od firmy GU má patentovaný dvojitý pružinový systém, ktorý vždy zaisti bezpečné, tiché a úplné zatvorenie dverí – bez hlučného koncového dorazu, ale plynulou silou.

Výhody pohonu otváravých dverí je možné plne využiť na rôznych dizajnových vstupoch a typoch fasád. V kombinácii s viacbodovým uzamykacím systémom sa okrem bezbariérovosti dosiahne aj vysoká ochrana proti vlámaniu a certifikované zaistenie únikových ciest. Celý dverný systém je možné napojiť na rôzne systémy ovládania a zabezpečenia.

Vlastnosti

  • Univerzálne použitie – pre 1- a 2-krídlové otváravé dvere, protipožiarne dvere, únikové dvere
  • Pre hmotnosť krídla až do 600 kg
  • Pre šírku krídla až do 1600 mm
  • Patentované ukladanie spätnej sily vďaka systému uloženia dvoch pružín pre efektívnejšie a užívateľsky najpríjemnejšie zatváranie
  • Uzatváracia sila namiesto koncového dorazu
  • Patentovaný tlmič zatvárania
  • Bez prúdu funguje ako bežný zatvárač dverí
  • Vďaka tichému chodu vhodné pre použitie v oblastiach citlivých na hluk
  • Dokonalý a nadčasový dizajn
  • Preskúšaná a certifikovaná kvalita podľa EN 16005 a EN 1158

Plný potenciál

Vieme, že aj tie najlepšie produkty môžu naplno využiť svoj potenciál len vtedy, ak sú navzájom optimálne kompatibilné. Dôkazom toho je aj pohon otváravých dverí DTN 80, ktorý sa môže kombinovať so širokou škálou elektomechanických a motorových zámkov od skupiny GU pre 1- a 2-krídlové otváravé dvere. Patria sem motorové zámky, viacbodové bezpečnostné a panikové zámky SECURY série 19/21 a motorový štulpový zámok MTRS.

Univerzálne použitie

Pohon otváravých dverí DTN 80 je možné použiť na dverách zo všetkých materiálov (drevo, oceľ, hliník, plast). Dodáva sa v rôznych povrchových úpravách. Existujúce otváravé dvere je možné kedykoľvek automatizovať s dovybavením DTN 80.

Ochrana proti vlámaniu

Vonkajšie dvere kladú špeciálne požiadavky na zabezpečenie proti vlámaniu. DTN 80 zaistí ľahký prístup do vstupných priestorov a môže byť použitý na všetkých preskúšaných otváravých dverách až do triedy odolnosti RC4.
Odpovedá požiadavkám STN EN 14351:1
Preskúšané otváravé dvere v kombinácii s pohonom otváravých dverí DTN 80 spĺňajú výkonové charakteristiky podľa EN 14351-1 a sú tým tesne uzavreté.

Protipožiarna ochrana a bezbariérovosť

Pohon otváravých dverí DTN 80 je ideálnym riešením pre bezbariérové použitie na protipožiarnych dverách, napríklad v nemocniciach a domovoch dôchodcov. Pri normálnej prevádzke pohon otváravých dverí DTN 80 prekonáva pružinovú silu, ktorá je potrebná pri protipožiarnych a dymotesných dverách: v prípade požiaru sa musia dvere bezpečne uzavrieť výlučne pomocou pružinovej sily. DTN 80 tak zabezpečuje bezbariérový prístup počas celého dňa.

Systémové riešenia pre únikové a záchranné cesty

Systémy únikových a záchranných ciest ponúkajú maximálnu bezpečnosť len vtedy, ak sú všetky komponenty optimálne prispôsobené danej stavebnej situácii. Pohon otváravých dverí DTN 80 spĺňa požiadavky noriem EN 179 a EN 1125 v kombinácii s našimi certifikovanými uzamykacími systémami panikových zámkov a kovania.

Pre viac informácií navštívte www.automatickedvere.com

ZDROJ. PR článok spoločnosti GU SLOVENSKO, s.r.o.