image 83639 25 v1
Galéria(11)

Nosný preklad z pórobetónu

Partneri sekcie:

Nosný preklad z bieleho pórobetónu je určený na preklenutie otvorov v nosných a nenosných stenách. Vhodnosť jeho použitia je nevyhnutné staticky posúdiť. Na preklenutie otvorov sa použije nosný pórobetónový preklad s príslušnou dĺžkou a šírkou, čím sa vytvorí nadpražie s minimálnou výškou 250 mm.

01Preklad 02 nosny preklad
02Preklad 03 nosny preklad
03Preklad 04 nosny preklad
04Preklad 05 nosny preklad
05Preklad 06 nosny preklad
06Preklad 07 nosny preklad
07Preklad 08 nosny preklad
08Preklad 09 nosny preklad

Pred kladením nosných prekladov sa prekontroluje a pomocou doskovej rašple upraví rovinnosť i výška ložných plôch muriva, na ktoré sa budú preklady klásť. Vyrovnajú sa ostenia otvorov, prípadne sa odstránia vyčnievajúce perá v tvárniciach. Ložná plocha prekladu musí byť rovná, bez nečistôt. Preklad musí ležať na celistvej tvárnici, nie na dĺžkových odrezkoch. Nosný preklad sa kladie z lešenia. Pred jeho uložením je potrebné skontrolovať, či nie je poškodený. Na úložnú plochu sa nanesie tenkovrstvová murovacia malta v rovnakej hrúbke ako pri murovaní tvárnic. Zmes tenkovrstvovej malty sa vysype za stáleho miešania do 30-litrovej plastovej nádoby s vodou (približne 5 až 6 l) a mieša sa elektrickým miešadlom, až kým nevznikne vláčna pastovitá hmota. Zmes sa nechá 5 min. odležať a opätovne sa premieša. Malta sa nanáša zubovou naberačkou na hladkú stranu presnej tvárnice.

Je spracovateľná počas 4 h. Minimálna dĺžka uloženia nosného prekladu na tvárnici závisí od jeho dĺžky a v prípade dĺžky prekladu do 1 750 mm musí byť minimálne 200 mm. Pri dlhších prekladoch je to minimálne 250 mm. Preklad ukladajú na dané miesto dvaja pracovníci, pričom treba dbať, aby šípka nakreslená na čele nosného prekladu smerovala nahor a nadpis bol v príslušnej polohe – správne čitateľný. Po uložení sa upraví umiestnenie prekladu tak, aby bol rovnako uložený na obidvoch koncoch. Následne sa skontroluje správnosť jeho uloženia aj vo zvislom smere. Prípadné nerovnosti sa skorigujú poklepom gumeným kladivom. Polohu prekladu možno korigovať do 5 min. od nanesenia malty. Zvyšky malty, ktoré sa dostali mimo ložnej škáry, sa musia v rovnaký deň ostro stiahnuť a nesmú sa zamazávať. Správne zabudovaný preklad má ložnú škáru s rovnakou hrúbkou ako murivo (1 až 3 mm), pričom jeho uloženie na murive môže byť aj väčšie ako 250 mm.

01 | Úprava ložnej plochy
Pred kladením nosných prekladov sa prekontroluje a pomocou doskovej rašple alebo hoblíkom upraví rovinnosť a výška ložných plôch muriva, na ktoré sa budú preklady klásť.

02 | Vyrovnanie ostenia
Vyrovnajú sa ostenia otvorov, prípadne sa odstránia vyčnievajúce perá v tvárniciach.

03 | Ložná plocha
Ložná plocha prekladu musí byť rovná, bez nečistôt. Preklad musí ležať na celistvej tvárnici, nie na dĺžkových odrezkoch.

04 | Kontrola prekladu
Nosný preklad sa kladie z lešenia. Pred jeho uložením je potrebné skontrolovať, či nie je poškodený.

05 | Nanesenie malty
Na úložnú plochu sa nanesie tenkovrstvová murovacia malta v rovnakej hrúbke ako pri murovaní tvárnic. Malta sa nanáša zubovou naberačkou na hladkú stranu presnej tvárnice.

06 | Dĺžka uloženia
Malta sa nanesie v dĺžke, ktorá zodpovedá dĺžke uloženia prekladu na obidve strany pripraveného otvoru.

07 | Uloženie prekladu
Minimálna dĺžka uloženia nosného prekladu na tvárnici závisí od jeho dĺžky a musí byť minimálne 200 mm v prípade dĺžky prekladu do 1 750 mm a minimálne 250 mm pri dlhších prekladoch. Preklad uložia dvaja pracovníci, pričom treba dbať, aby šípka nakreslená na čele nosného prekladu smerovala nahor a nadpis bol správne čitateľný.

08 | Správna poloha prekladu
Po uložení sa upraví poloha prekladu tak, aby bol rovnako uložený na obidvoch koncoch.

09 | Zvislosť prekladu
Následne sa skontroluje správnosť uloženia nosného prekladu aj vo zvislom smere.

10 | Korekcia polohy
Prípadné nerovnosti sa skorigujú poklepom gumeným kladivom. Polohu prekladu možno korigovať do 5 min. od nanesenia malty.

11 | Zabudovaný preklad
Správne zabudovaný preklad má ložnú škáru s rovnakou hrúbkou ako murivo (1 až 3 mm), pričom jeho uloženie na murive môže byť aj väčšie ako 250 mm.

Info o materiáli:

  • Nosný preklad – pórobetónový prvok vystužený betonárskou výstužou, vhodný na vytváranie nadpraží okenných a dverných otvorov v murovaných konštrukciách z presných pórobetónových tvárnic na nosných aj nenosných stenách

Čo budete potrebovať

  • Nosný preklad Ytong, rozmery (š. × v. × d.): od 250 × 249 × 1 300 mm do 375 × 249 × 2 500 mm
  • Tenkovrstvová murovacia malta: Ytong lepiaca malta šedá, papierové vrece, 17 kg
  • Náradie a pomôcky: dosková rašpľa alebo hoblík, plastové vedro, elektrické miešadlo, zubová naberačka, vodováha, gumené kladivo, lešenie,

Pozor! Vhodné preklady

Použiť možno len nosné preklady, ktoré majú vlastnosti určené výrobcom a nie sú poškodené.

Dĺžka a prierez prekladu

Preklady sa nesmú skracovať ani ich prierez nie je dovolené upravovať. Typ prekladu zodpovedajúci danej hrúbke muriva a svetlosti otvoru je uvedený v tabuľke výrobcu.

Tenkovrstvová malta

Minerálna malta Ytong lepiaca malta šedá s obsahom plastifikátorov je určená do interiéru aj exteriéru, na tenkovrstvové spájanie tvárnic, dosiek, stropných dielcov, U-profilov, vencoviek, prekladov, prekladových trámov a schodiskových dielcov. Minimálna pevnosť v tlaku je 5 N/mm2, zrnitosť do 0,60 mm. Maltu nie je vhodné spracovávať pri teplote nižšej ako +5 °C.

tip: Úprava prekladov

Preklady je zakázané skracovať a inak tvarovo upravovať.

TEXT: spracované v spolupráci s firmou Xella
FOTO: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.