Murovanie pilierových tvárnic (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pilierové tvárnice slúžia ako stratené debnenie nosných a stužujúcich pilierov v stenách alebo stĺpoch so zvýšenými požiadavkami na prenos zvislých aj vodorovných síl, na vytvorenie prieduchov, prípadne inštalačných šácht. Postup murovania pilierových tvárnic je zhodný s bežnými tvárnicami. Prvý rad pilierových tvárnic sa zakladá do tepelnoizolačnej zakladacej malty rovnako ako susedné bežné murovacie tvárnice.

Info o materiáli

» Pilierová tvárnica z autoklávovaného pórobetónu kategórie I vhodná na vytvorenie skrytého debnenia nosných a stužujúcich pilierov v stenách alebo stĺpoch so zvýšenými požiadavkami na prenos zvislých aj vodorovných síl, vytvorenie prieduchov a inštalačných šácht.

Čo budete potrebovať

  • Pilierová tvárnica: Ytong pilierová tvárnica s otvorom, rozmer (d. × v. × š.): 599 × 249 × 300 mm, m2 68,87 €, rozmer (d. × v. × š.): 599 × 249 × 250 mm, m2 60,85 €.
  • Armokoše
  • Zakladacia malta: Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná, papierové vrece, 15 kg 10,71 €.
  • Lepiaca malta: Ytong lepiaca malta, spotreba: 3 kg/m2 (šírka tvárnice 300 mm), 2,5 kg/m2 (šírka tvárnice 250 mm), papierové vrece, 17 kg 6,68 €.
  • Náradie a pomôcky: plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, murárska lyžica, hoblík, dištančné podložky.

Pilierové tvárnice slúžia ako stratené debnenie nosných a stužujúcich pilierov v stenách alebo stĺpoch so zvýšenými požiadavkami na prenos zvislých aj vodorovných síl, na vytvorenie prieduchov, prípadne inštalačných šácht. Postup murovania pilierových tvárnic je zhodný s bežnými tvárnicami. Prvý rad pilierových tvárnic sa zakladá do tepelnoizolačnej zakladacej malty rovnako ako susedné bežné murovacie tvárnice.

Nasledujúce vrstvy sa murujú na tenkovrstvové maltové lôžko s hrúbkou 1 až 3 mm. Pri murovaní je potrebné dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Na nanášanie malty sa používa murárska lyžica so zodpovedajúcou šírkou. Vytlačené zvyšky malty sa nerozotierajú, ale sa po zaschnutí malty zoškrabnú hoblíkom alebo ostrou hranou murárskej lyžice. Lepiaca malta sa nanáša aj na zvislú stenu tvárnice (styčnú plochu).

01 | Prvá tvárnica

Prvá pilierová tvárnica sa založí do tepelno-izolačnej zakladacej malty, ktorá sa nanesie na pripravený podklad v požadovanej hrúbke. Potom sa uložia susedné bežné murovacie tvárnice.

01 Prvá tvárnica
01 Prvá tvárnica |

02 | Ďalší rad tvárnic

Nasledujúce vrstvy sa murujú na tenkovrstvové maltové lôžko s hrúbkou 1 až 3 mm pri dodržaní väzby muriva. Lepiaca malta sa nanáša celoplošne pomocou murárskej lyžice so zodpovedajúcou šírkou. Lepiaca malta sa nanesie aj na zvislé styčné plochy pilierovej tvárnice.

02 Ďalší rad tvárnic
02 Ďalší rad tvárnic |

03 | Vloženie výstuže

Do otvoru vymurovaných tvárnic sa vloží pripravený armokôš s výstužou navrhnutou statikom.

03 Vloženie výstuže
03 Vloženie výstuže |

04 | Dištančné prvky

Do otvoru pilierovej tvárnice sa vložia dištančné prvky, ktorými sa zabezpečí predpísané krytie výstuže betónom.

04 Dištančné prvky
04 Dištančné prvky |

05 | Betonáž pilierov

Postupne sa pri murovaní po položení troch vrstiev muriva pilierové tvárnice zabetónujú a betón sa zhutní. Takto je možné dištančnými prvkami korigovať polohu vloženej výstuže aj bez potreby jej fixácie v priereze.

05 Betonáž pilierov
05 Betonáž pilierov |

06 | Ukladanie tvárnic po betonáži

Po zabetónovaní nižších radov tvárnic sa musia ďalšie rady pilierových tvárnic ukladať na výstuž zhora. V prípade potreby je možné pozdĺžnu výstuž napájať presahom podľa predpisu statika.

06 Ukladanie tvárnic po betonáži
06 Ukladanie tvárnic po betonáži |

 

Text: spracované z podkladov firmy Xella
Foto: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2018.

01 Prvá tvárnica
02 Ďalší rad tvárnic
03 Vloženie výstuže
04 Dištančné prvky
05 Betonáž pilierov
06 Ukladanie tvárnic po betonáži