Murovanie brúsených tehál na polyuretánovú penu (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Použitie polyuretánovej peny v stavebníctve nie je ničím nezvyčajným. Najbežnejšou oblasťou použitia je pravdepodobne montáž okien a dverí. Dnes už v stále väčšej miere ju vidno pri použití na murovanie.

Krok 5: Druhý rad tehál

Tehly treba uložiť ešte pred zavädnutím povrchu peny. Ukladajú sa tak, že sa oprú o už položené tehly a spúšťajú sa po drážkach. Položená tehla sa už nenadvihuje ani neposúva. Ak sa tomu nedá vyhnúť, musia sa naniesť nové pásy peny.

05 Druhý rad tehál
05 Druhý rad tehál |

Krok 6: Previazanie muriva

Dĺžka väzby medzi jednotlivými radmi tehál musí byť min. 100 mm. Na založenie rohu sa preto odporúča použiť kombináciu rohových tehál a polovičných koncových tehál. Rohové tehly treba v každej vrstve oproti tehlám predchádzajúcej vrstvy na tom istom rohu pôdorysne natočiť o 90°.

6 Previazanie muriva
6 Previazanie muriva |

Krok 7: Pena na styčné plochy

Pred osadením polovičných koncových tehál sa nanesie pena aj na hladké styčné plochy po stranách kapsy. Tehla sa potom presne priloží k rohovej tehle. Krycie priehradky koncových tehál sa vo väzbe rohu nevyklepávajú.

07 Pena na styčné plochy
07 Pena na styčné plochy |

Krok 8: Napojenie v kolmom smere

Na vytvorenie napojenia v kolmom smere možno použiť buď koncovú, alebo celú tehlu. Kapsy na koncových tehlách sa vyplnia extrudovaným polystyrénom s požadovaným rozmerom (200 × 249 × 40 mm).

08 Napojenie v kolmom smere
08 Napojenie v kolmom smere |
TIP
Presnosť založenia prvého radu
Úspešná aplikácia brúsených tehál závisí od presnosti založenia prvého radu. Odporúča sa pri tom použiť vhodné technické vybavenie, ako sú nivelačný prístroj s nivelačnou latou a nivelačná súprava. Prvým dôležitým krokom je výškové zameranie základovej dosky (stropu) pomocou nivelačného prístroja a laty. Zameranie sa robí v mieste budúcich stien po natavení izolačných asfaltovaných pásov na miesta budúcich stien. Cieľom zamerania je nájsť najvyšší bod, z ktorého sa potom vychádza pri nanášaní zakladacieho maltového lôžka. Jeho hrúbka má byť v tomto mieste približne 10 mm. Prvý rad tehál sa zakladá do maltového lôžka zo špeciálnej zakladacej malty.
Text + foto: spracované z podkladov firmy Wienerberger slovenské tehelne
Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík
Murovanie brúsených tehál na polyuretánovú penu
01 Nivelačná súprava
02 Aplikácia zakladacej malty
03 Prvý rád tehál
04 Aplikácia PUR peny
05 Druhý rad tehál
6 Previazanie muriva
07 Pena na styčné plochy