image 99872 25 v3
Galéria(12)

Montáž bezfalcovej zárubne so skrytými závesmi

Partneri sekcie:

Pri bezfalcovom alebo bezpolodrážkovom vyhotovení je dverné krídlo celé zapustené v zárubni aj so skrytými (pohľadovo neviditeľnými) pántmi. Ak sú do steny integrované aj zárubne, dvere vytvoria so zárubňou jednu rovinu a so stenou iba minimálnu škáru. 

02
03
04
05
06
07
08
09

Súčasťou kompletu bezfalcových dverí je špeciálna bezfalcová zárubňa, ktorá má osadené skryté pánty nastaviteľné v troch smeroch, čo pri správnej inštalácii zabezpečí, že dvere ľahko zapadnú do zárubne a vzniknutá škára je po celom obvode súmerná. Pri klasickom riešení bezfalcových dverí je dverné krídlo v jednej rovine so zárubňou.

Bezfalcové dvere doliehajú na zárubňu bez presahu. Zárubňa vystupuje z muriva do priestoru o 16 mm. Odporúčaný rozmer stavebného otvoru je – šírka: +100 mm, výška: +50 mm (napríklad pre dvere 800/1 970 mm by mala byť veľkosť stavebného otvoru 900/2 020 mm). Minimálna hrúbka muriva by mala byť 100 mm.

Pred samotnou montážou sa jednotlivé diely zárubne vyberú z originálneho balenia a rozložia sa na vodorovnom podklade, aby bolo možné skontrolovať, či sa počas prepravy nepoškodili. Zároveň sa podľa priloženého zoznamu skontroluje potrebné príslušenstvo, ktoré má byť súčasťou dodávky. Je potrebné dbať na to, aby bola dodávka kompletná. Ak je dodávka v poriadku, je možné začať s montážou zárubne. Najskôr sa zlepia a spoja jednotlivé diely zárubne. Na spojenie jednotlivých dielov sa použijú priložené excentre a lodičky. Zostavia sa falce nadpražia a rohy ostenia sa spoja oceľovými rohovými spojkami.

Nasleduje montáž závesov. Záves sa vloží do vyfrézovaného otvoru v zárubni a pomocou vŕtačky s vrtákom s priemerom 5 mm sa prevŕtajú otvory na metrické skrutky. Na rubovú stranu zárubne sa priloží kotviaci plech a spojí sa pomocou metrických skrutiek so závesom. Po namontovaní závesov sa do ostenia ukotví kotviaci plech skrutkami. Zo zárubne sa demontujú závesy a namontujú sa do dverí. Takto zložená zárubňa sa osadí do stavebného otvoru približne 2 mm nad čistú podlahu a vyrovná sa pomocou rozperiek a klinov. Priestor medzi zárubňou a ostením sa vypení. Po vytvrdnutí peny sa odstránia drevené kliny a rozperky a namontujú sa obložky.

02 | Kontrola dielov
Podľa priloženého zoznamu sa skontroluje potrebné príslušenstvo, ktoré má byť súčasťou dodávky.

03 | Montáž excentrov
Po kontrole sa lepidlom zlepia a pomocou excentrov a lodičiek, ktoré sú súčasťou balenia, spoja jednotlivé diely zárubne.

04 | Montáž spojok
Falce nadpražia sa zostavia tak, aby oblepená strana ostenia bola v rovine, a rohy ostenia sa spoja oceľovými rohovými spojkami.

05 | Vyvŕtanie otvorov na skrutky
Záves sa vloží do vyfrézovaného otvoru v zárubni a pomocou vŕtačky s vrtákom s priemerom 5 mm sa prevŕtajú otvory na metrické skrutky.

06 | Zoskrutkovanie závesov
Na rubovú stranu zárubne sa priloží kotviaci plech a spojí sa pomocou metrických skrutiek (5 × 15 mm) so závesom.

07 | Pripevnenie kotviacich plechov
Kotviaci plech sa ukotví skrutkami (5 × 20 mm) do ostenia. Následne sa zo zárubne demontujú závesy a namontujú sa do dverí.

08 | Osadenie zárubne
Takto zložená zárubňa sa osadí do stavebného otvoru približne 2 mm nad čistú podlahu a vyrovná sa pomocou rozperiek a drevených klinov. Po dokončení montáže sa škára pod zárubňou uzatvorí silikónovým tmelom (výnimka pri koberci).

09 | Vypenenie zárubne
Priestor medzi vyrovnanou zárubňou a ostením sa vypení nízkoexpanznou penou. Po vytvrdnutí peny sa odstránia drevené kliny a rozperky.

11 | Vytmelenie škár
Škáry medzi obložením zárubne a stenou, prípadne medzi podlahou a zárubňou, sa zatmelia vhodným tmelom.

12 | Montáž závesov
Závesy sa pripevnia do dverí skrutkami (4 × 50 mm) a následne sa pripevnia dvere k zárubni priloženými metrickými skrutkami (5 × 15 mm). Závesy sa nastavia podľa návodu priloženého v balení.

01 | Príprava zárubne
Jednotlivé diely zárubne sa vyberú z originálneho balenia a rozložia sa na vodorovnom podklade. Skontroluje sa, či sa počas prepravy nepoškodili.

10 | Montáž záklopových obložiek
Záklopové obložky sa zlepia, pomocou excentrov sa spoja a zasunú do drážky v ostení.

Info o materiáli:

» Bezfalcová zárubňa osadená skrytými pántmi nastaviteľnými v troch smeroch je súčasťou kompletu bezfalcových otočných dverí s celým krídlom vsadeným do zárubne, s ktorou je v zatvorenom stave v jednej rovine.

Čo budete potrebovať:

Bezfalcové dvere SEPOS

Zárubňa
Súčasť balenia:
– predmontované diely zárubne, 3 ks
– záklopové obložky, 3 ks

Kovanie
Súčasť balenia:
– tesnenie, 5 m
– kotviace plechy, 2 ks
– skryté závesy, 2 ks
– lodičky, 2 ks
– excentre, 4 ks
– rohové spojky, 4 ks
– skrutky 5 × 20 mm, 8 ks
– skrutky 4 × 50 mm, 8 ks
– metrické skrutky 5 × 15 mm, 8 ks

Lepidlo

Tmel

Nízkorozťažná pena

Náradie a pomôcky
vŕtačka
vrták ∅ 5 mm
skrutkovač
rozperky
drevené kliny
aplikačná pištoľ

Nízkoexpanzná montážna pena

Nízkoexpanzná pištoľová pena ST line je montážna a izolačná jednozložková polyuretánová pena určená na montáž okenných rámov a obložkových dverných zárubní, vyplnenie
montážnych priestorov medzi panelmi, lepenie parapetov, drevených obkladov stien, izoláciu strešných konštrukcií a ďalšie aplikácie. pištoľová dóza, 750 ml

POZOR!

Preprava zárubne
Zárubňa sa musí prepravovať na miesto montáže vo vodorovnej polohe a podľa piktogramov na krabici.

Obložky nie sú kombinovateľné
Záklopové obložky sa nedajú medzi jednotlivými zárubňami kombinovať. Aj v prípade, ak ide o zárubňu s rovnakou šírkou.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy SEPOS
FOTO: SEPOS

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2018.