Lepenie dlažby z prírodného kameňa a mramoru

Partneri sekcie:

Pred kladením prírodného kameňa je potrebné zistiť, či je materiál zapečatený, leštený a pod. Ak nie, tzn., že obklad má otvorené póry, nesmie sa škárovať bežným spôsobom, teda riedkou maltou. Prírodný kameň s otvorenými pórmi, napr. obkladové prvky z terakoty, sa odporúča klásť do malty určenej na lepenie prírodného kameňa, ktorá zabráni presvitaniu lepidla, prípadne zafarbeniu kameňa.

Info o materiáloch

» Biele minerálne flexibilné lepidlo triedy C2TES1 na lepenie mramoru, svetlého aj všetkých ostatných druhov prírodného kameňa a keramických obkladov, dlažieb a mozaiky; do exteriéru aj interiéru; na namáhané plochy – balkóny, terasy, podlahové vykurovanie, fasády.
» Pružná škárovacia malta triedy CG2WA na škárovanie keramických, kameninových, mozaikových, kamenných a betónových obkladov alebo dlažieb.

Čo budete potrebovať

  • Penetračný náter: napr. quick-mix EMU, spotreba: približne 0,1 až 0,2 l/m2, plastová nádoba 1 a 5 l, 1 l 5,45 €
  • Prechodový mostík: napr. quick-mix QG, spotreba: približne 0,2 až 0,4 l/m2, plastová nádoba 7 a 15 kg, 7 kg 24,11 €
  • Flexibilné lepidlo: quick-mix NFK, spotreba: približne 1,5 až 3 kg/m2, papierové vrece 5 a 25 kg, 25 kg 17,01 €
  • Tenkovrstvové lepidlo: quick-mix SLF-FLEX, spotreba: približne 1,3 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg 10,69 €
  • Škárovacia malta: quick-mix FFU, spotreba: približne 0,25 až 1,2 kg/m2 (šírka škáry: 3 mm, hĺbka škáry: 5 mm), papierové vrece, 5 kg 6,64 €
  • Náradie a pomôcky: maliarsky valček, nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová nádoba, murárska lyžica, zubová stierka, gumené kladivo, skladací meter, vodováha, rohová vyrovnávacia šnúra, uhlová brúska, gumená stierka, molitanové hladidlo, suchá handra.

Príprava podkladu

Vhodným podkladom sú pevné, nosné, rovné plochy. Podklad musí byť nasiakavý, suchý, čistý, zbavený voľných častíc, prachu, nesúdržných vrstiev, výkvetov, mastnôt a iných separačných prostriedkov. Veľmi nasiakavé podklady je potrebné pred lepením dlažby upraviť vhodnou penetráciou podľa typu podkladu, prípadne zvlhčiť.

Na nenasiakavé hladké plochy (napr. staré obklady) sa nanesie prechodový mostík. Ako podklad nie sú vhodné pružné plochy a materiály, ktoré sa deformujú, napr. pôsobením vlhkosti (drevo atď.), plochy s aktívnymi trhlinami a pod.

Spracovanie lepiacej malty

Obsah vreca sa dôkladne zmieša s vodou (približne 6,5 l/25 kg alebo 1,3 l/5 kg balenie) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (max. 500 ot./min.) na homogénnu zmes bez hrudiek plastickej konzistencie, vhodnej na lepenie do tenkovrstvového lôžka. Nechá sa približne 5 min. odležať a ešte raz sa krátko premieša.

Namiešanú zmes je potrebné spracovať do max. 4 hod. Čerstvá zmes lepidla sa nanesie na pripravený podklad hladidlom (antikorovým, oceľovým) celoplošne v súvislej vrstve. Povrch vrstvy lepidla sa „prečeše“ zubovou stranou hladidla (zub 8 × 8 mm), ktoré sa ťahá po upravovanej ploche v uhle približne 45°.

Kladenie dlažby

Do takto pripraveného maltového lôžka sa postupne vkladajú obkladové prvky. V prípade dlažby z mramoru s otvorenými pórmi je potrebné naniesť lepidlo aj na jej rubovú stranu. Pri kladení dlažby do lepidla je potrebné dbať na celoplošné nalepenie bez dutín – dlažba nesmie mať nikdy priamy kontakt s podkladom.

Uložená dlažba sa poklepe gumeným kladivom. Najjednoduchšia technika kladenia je na väzbu. Ak je dlažba hrubšia ako 20 mm, je možné na rezanie použiť len uhlovú brúsku alebo pílku na kameň. Dlažba na obklad sokla sa zreže na požadovaný rozmer.

Na rubovú stranu dlažby sa nanesie tenkovrstvové lepidlo a dlažba sa dôkladne pritlačí na podklad tak, aby nevznikli dutiny. Suchá zmes tenkovrstvovej malty sa zmieša s vodou (5,6 l/25 kg) a dôkladne sa premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (max. 300 ot./min.) na homogénnu, plastickú konzistenciu bez hrudiek.

Nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa premieša. Nalepená dlažba je pochôdzna približne po 24 hod. Po 48 hod. sa dlažba vyškáruje škárovacou maltou vhodnou na škárovanie prírodného kameňa.

Škárovacia malta

Obsah balenia sa zmieša s vodou (1 l/5 kg, 5 l/25 kg) a dôkladne sa premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (max. 500 ot./min.) približne 3 minúty.

Mieša sa, až kým nevznikne konzistencia spracovateľná stierkovaním. Nechá sa približne 5 min. odležať a opätovne sa premieša. Čerstvo zmiešaná škárovacia malta sa nanesie na škáry gumenou stierkou v diagonálnom smere.

Krok 1: Príprava podkladu

Podklad musí byť nasiakavý, suchý, čistý, zbavený voľných častíc, prachu, nesúdržných vrstiev, výkvetov, mastnôt a iných separačných prostriedkov. Na veľmi nasiakavý podklad sa nanesie celoplošne valčekom penetračný náter.

01 Príprava podkladu
01 Príprava podkladu |

Krok 2: Nanesenie flexibilného lepidla

Čerstvá zmes lepidla sa nanesie na pripravený podklad hladidlom (antikorovým, oceľovým) celoplošne v súvislej vrstve. Povrch vrstvy lepidla sa „prečeše“ zubovou stranou hladidla (zub 8 × 8 mm), ktoré sa ťahá po upravovanej ploche v uhle približne 45°.

02 Nanesenie flexibilného lepidla
02 Nanesenie flexibilného lepidla |

Krok 3: Uloženie dlažby

Do maltového lôžka sa postupne uložia obkladové prvky. V prípade dlažby z mramoru s otvorenými pórmi sa lepidlo nanesie aj na jej rubovú stranu. Dlažba sa nalepí celoplošne tak, aby nevznikli dutiny. Uložená dlažba sa poklepe gumeným kladivom.

03 Uloženie dlažby
03 Uloženie dlažby |

Krok 4: Výrezy do dlažby

Dlažba sa uloží na väzbu. Ak je dlažba hrubšia ako 20 mm, použije sa na rezanie uhlová brúska alebo pílka na kameň.

04 Výrezy do dlažby
04 Výrezy do dlažby |

Krok 5: Obklad sokla

Dlažba na obklad sokla sa zreže na požadovaný rozmer. Vrstva tenkovrstvovej malty sa nanesie malou murárskou lyžicou na rubovú stranu dlažby.

05 Obklad sokla
05 Obklad sokla |