Lepenie dlažby na zvukovoizolačnú a separačnú podložku (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Jednotlivé pásy zvukoizolačného a separačného panelu sa kladú tesne k sebe na zraz.

07 | Zrezanie dilatačnej pásky

Dilatačná páska sa odreže v predpokladanej výške uloženia obkladu alebo vo výške sokla.

07 | Zrezanie dilatačnej pásky
07 | Zrezanie dilatačnej pásky | Zdroj: Rako

08 | Rozmeranie obkladu

Po položení dlažby sa rozmeria rozloženie obkladu. Treba klásť dôraz na rovnosť prvého radu obkladu. Obklad sa uloží podobne ako dlažba do vrstvy flexibilného lepidla.

 

08 | Rozmeranie obkladu
08 | Rozmeranie obkladu | Zdroj: Rako

Aplikácia podlahového vykurovania

09 | Príprava vykurovacej rohože

Po nalepení zvukovoizolačných a separačných panelov sa prelepia škáry medzi panelmi krycou páskou. Podľa vykurovanej plochy sa pripravia jednotlivé pásy vykurovacej rohože.

09 | Príprava vykurovacej rohože
09 | Príprava vykurovacej rohože | Zdroj: Rako

10 | Nalepenie vykurovacej rohože

Nosná sieť elektrickej vykurovacej rohože sa pripevní na zvukovoizolačnú a separačnú podložku pomocou samolepiacich pásov.

10 | Nalepenie vykurovacej rohože
10 | Nalepenie vykurovacej rohože | Zdroj: Rako

11 | Samonivelizačný poter

Na vykurovaciu rohož sa nanesie vrstva flexibilného lepidla alebo samonivelizačného poteru.

11 | Samonivelizačný poter
11 | Samonivelizačný poter | Zdroj: Rako

12 | Dorovnanie poteru

Samonivelizačný poter sa rozleje na podklad a podľa potreby sa dorovná zubovým hladidlom do požadovanej hrúbky. Priebežne sa odvzdušní ježovým valčekom.

12 | Dorovnanie poteru
12 | Dorovnanie poteru | Zdroj: Rako
spracované z podkladov firmy Lasselberger

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 01/2021.