Izolačný a oddeľovací pás pod dlažby (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na vodotesnú ochranu podkladu, premostenie trhlín v podklade, vyrovnanie pnutí a deformácií v podklade a kolísania teplôt, ako aj redukciu krokového hluku je vhodné pod dlažbu či dvoj- a trojvrstvové parkety umiestniť izolačný a oddeľovací pás na báze polyetylénovej fólie s obojstranne nalisovaným rúnom.

Info o materiáli

» Izolačný a oddeľovací pás pod dlažby na báze polyetylénovej fólie s obojstranne nalisovaným rúnom pod keramické a mozaikové dlažby a dlažby z prírodného kameňa; vodotesný, pružný, premosťujúci trhliny; s redukciou krokového hluku

Čo budete potrebovať

  • Penetračný náter: PCI Gisogrund® PGM, spotreba: približne 100 g/m2, plastová nádoba 1, 5, 10 a 20 kg, 20 kg 86,40 €
  • Izolačný a oddeľovací pás: PCI Pecilastic® U, šírka: 1 m, hrúbka: približne 3,2 mm, kotúč, 5 m 102 €
  • Flexibilné vyľahčené lepidlo na báze nanotechnológie: PCI Nanolight®, spotreba: približne 0,9 až 2,1 kg/m2 (v závislosti od veľkosti dlažby), papierové vrece, 15 kg 36 € alebo
  • Maliarska lepiaca páska alebo
  • Tesniaca páska: PCI Pecitape® Objekt, kotúč: 50 m, 50 m 138 €
  • Pružná hydroizolačná stierka: PCI Seccoral® 1K, spotreba: 2,5 kg/m2, papierové vrece 15 a 3,5 kg, 15 kg 90 €
  • Náradie a pomôcky: maliarsky valček, plastové vedro, nízkootáčkové elektrické miešadlo, oceľové zubové hladidlo, meter, nožnice, orezávací nôž, drevená lata alebo hladidlo z tvrdenej peny.

Podklad, na ktorý sa bude izolačný a oddeľovací pás ukladať, musí byť pevný, čistý, nosný, rovný, bez olejov, mastnôt a iných separačných látok. Veľmi nasiakavé podklady je potrebné upraviť vhodným penetračným náterom. Na zabránenie vzniku zvukových mostov je potrebné škáry v mieste styku steny a podlahy, okolo stĺpov a pod. oddeliť dilatačnou okrajovou páskou.

Izolačný a oddeľovací pás je možné klásť aj na vhodne upravené podklady so starou dlažbou, podlahy z palubových dosiek alebo z dosiek OSB. Na pripravený podklad sa oceľovým zubovým hladidlom nanesie čerstvá zmes lepidla.

Suchá zmes lepiacej malty sa zmieša s predpísaným množstvom vody nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes, nechá sa 3 min. odležať a opätovne sa premieša. Do čerstvého lôžka lepiacej malty sa položia vopred narezané pásy izolačnej a oddeľovacej podložky a celoplošne sa pritlačia na podklad pomocou drevenej laty alebo hladidla z tvrdenej peny.

Spoje medzi jednotlivými pásmi sa prelepia v suchých priestoroch maliarskou samolepiacou páskou. V priestoroch zaťažených vlhkosťou sa utesnia tesniacou páskou, ktorá sa uloží do čerstvého lôžka pružnej hydroizolačnej stierky a dôkladne sa pritlačí. Po dostatočnom vytvrdnutí lepiacej malty (približne po 12 h) sa na izolačnú a oddeľovaciu podložku môže klásť do lepidla dlažba.

Na podklad sa najskôr hladkou stranou oceľového hladidla celoplošne nanesie kontaktná vrstva a potom vhodným zubovým hladidlom také množstvo lepidla, na ktoré je možné uložiť dlažbu počas doby lepivosti. Dlažba sa položí a posuvným pohybom sa usadí do želanej polohy. Po vyschnutí sa vyškáruje flexibilnou škárovacou maltou.

Krok 1: Nanesenie lepidla na podklad

Na pripravený podklad sa oceľovým zubovým hladidlom nanesie čerstvá zmes lepidla. Suchá zmes lepiacej malty sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom zmieša s predpísaným množstvom vody na homogénnu zmes, nechá sa 3 min. odležať a opätovne sa premieša.

01 Nanesenie lepidla na podklad
01 Nanesenie lepidla na podklad |

Krok 2: Nalepenie izolačných pásov

Do čerstvého lôžka lepiacej malty sa položia vopred narezané pásy izolačnej a oddeľovacej podložky a celoplošne sa pritlačia na podklad pomocou drevenej laty alebo hladidla z tvrdenej peny.

02 Nalepenie izolačných pásov
02 Nalepenie izolačných pásov |