efektivna preprava stavebnych materialov z mimoeuropskych krajin
Galéria(4)

Efektívna preprava stavebných materiálov z mimoeurópskych krajín

Partneri sekcie:

Dovoz tovaru z krajín, ktoré sú od miesta dodania vzdialené tisíce kilometrov, nie je v súčasnosti už ničím netradičným. Logistické spoločnosti dokážu operatívne riešiť takmer akýkoľvek problém a reagovať v pomerne krátkom čase na dopyt zákazníka. Vďaka tomu nedochádza k časovým prestojom, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú výslednú cenu. Medzi hlavné spôsoby transportu patrí pozemná, letecká a námorná preprava.

01gefco big image
02gefco big image
efektivna preprava stavebnych materialov z mimoeuropskych krajin 6527 big image
Medzi odvetvia, ktoré do veľkej miery využívajú námornú prepravu, patrí stavebníctvo, záhradná architektúra a krajinotvorba, architektúra, výroba bytových doplnkov a zariadení.

Nespočetné množstvo rôznorodých dodávateľov stavebných materiálov či dekoračných predmetov pochádza z krajín východnej Ázie. Medzi obľúbené a najčastejšie dovážané komodity patria záhradné substráty, dekoračné kamene, mramor v rôznych podobách, dlaždice, sanitárna keramika či žiaruvzdorný sadrokartón. Významnú rolu v stavebnom procese zohráva schopnosť prepravných spoločností dodržať zmluvne stanovené termíny dodania objednávky na miesto určenia. Ak sa totiž harmonogram prepravy nedodrží, môže to mať negatívny vplyv na plynulosť výstavby.

O predpokladanom termíne príchodu tovaru je zákazník informovaný už po nalodení kontajnera na prepravnú loď. Na základe preferencií klienta možno zásielky knihovať napríklad cez prístavy Koper, Bremerhaven alebo Hamburg, kde je súčasťou služieb aj colná deklarácia. V závislosti od požiadavky klienta je kontajner s tovarom možné vyzdvihnúť a doručiť priamym ťahačom alebo kombinovanou dopravou.

O námornú celokontajnerovú prepravu a konsolidáciu zásielok je veľký záujem predovšetkým vďaka cenovej efektívnosti. Pre slovenský trh sú importy z Ázie významné. Logistické firmy (napr. Gefco) majú v najžiadanejších regiónoch (Peking, Tianjin, Čunking, Wuhan, Xiamen, Guangzhou a Hong Kong) zvyčajne vybudované vlastné pobočky, ktoré majú štatút lodného zasielateľa.

Výhodou budovania vlastných pobočiek nielen v Európe, ale aj v krajinách, ako sú napríklad Ázia a Latinská Amerika alebo Čína, je možnosť rýchlej komunikácie pri preverovaní pripravenosti tovaru a možností lodenia s vybranými lodiarmi. Zároveň to umožňuje operatívne riešiť špecifické požiadavky, ako sú zabezpečenie nakládky, konsolidácia, colná deklarácia, colná kontrola či exportná dokumentácia.

Zákazník by mal okrem ceny brať do úvahy predovšetkým rýchlosť prepravy a kvalitu poskytovaných služieb. Mal by stavať na dlhodobom partnerstve a požadovať certifikát kvality ISO. Ten zaručuje, že na správnosť procesov a neustále zvyšovanie ich kvality dohliada fungujúce oddelenie kvality.

Veľmi dôležitým aspektom prepravných služieb je možnosť využívať doplnkové služby vrátane komerčného poistenia. Tým sa zabezpečí zásielka proti všetkým rizikám. V prípade poistnej udalosti tak vzniknutú škodu a neočakávané finančné náklady na prepravu uhradí poisťovňa. Nezanedbateľnou výhodou je aj možnosť využívať colné sklady. Tu možno skladovať tovar bez colného konania a v prípade potreby ho postupne distribuovať do obehu. Medzi ďalšie doplnkové služby patrí napríklad sortovanie, prebaľovanie a označenie tovaru.

TEXT: Jana Bačíková
FOTO: GEFCO SLOVAKIA

Jana Bačíková je manažérkou Overseas GEFCO ­SLOVAKIA, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.