Ako rýchlo vystierkovať podklad za nepriaznivých klimatických podmienok (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín a očistený od vrstiev, ktoré by mohli znižovať priľnavosť.

05 | Spracovanie stierky

Vrece so suchou zmesou samorozlievacej hladkej stierky sa hodí na miešací nástavec tak, aby stred vreca smeroval na čepele nástavca. Obsah vreca sa vysype za stáleho miešania do nádoby s vodou a mieša, až kým nevznikne husto tekutá zmes bez hrudiek.

05 | Spracovanie stierky
05 | Spracovanie stierky | Zdroj: HA-UZ Market

06 | Aplikácia stierky

Čerstvo spracovaná zmes stierky sa postupne celoplošne rozleje na podklad a hladidlom alebo veľkoplošnou stierkou (so zubovaním R2) rovnomerne roztiahne.

06 | Aplikácia stierky
06 | Aplikácia stierky | Zdroj: HA-UZ Market

07 | Vyschnutie stierky

Odporúča sa požadovanú hrúbku stierky naniesť v jednom pracovnom kroku. Stierka sa nechá dôkladne vyschnúť (6 až 72 hodín, v závislosti od typu podlahoviny).

07 | Vyschnutie stierky
07 | Vyschnutie stierky | Zdroj: HA-UZ Market
spracované z podkladov firmy HA-UZ Market

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 04/2021.