Preverujú funkčnosť pravej komory Vodného diela Gabčíkovo

Spoločnosť Metrostav realizuje individuálne skúšky a skúšky funkčnosti zariadení modernizovanej pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo, ktoré majú potvrdiť jej prevádzkyschopnosť.

Modernizácia pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo ide do finále.

„Pohľad na takmer sfinalizovanú komoru nám prináša radosť, je však ešte na čom pracovať. Funkčné skúšky zatopenej komory sú kľúčovým míľnikom, ktorý nám umožní postúpiť do ďalšej etapy,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostavu.

Osadená nová pohyblivá bitva v novozrealizovanej drážke | Zdroj: Metrostav

Odpočet stavebných prác

Odolnosť povrchu proti náročným klimatickým podmienkam zabezpečuje ochranný kryštalizačný náter, ktorý súčasne zjednocuje farebnosť plavebnej komory. Dokončené sú sanácie dilatačných a pracovných škár, ako aj opancierovanie rozrážačov a opancierovanie v kanáloch, vrátane ich ošetrenia protikoróznym ochranným náterom.

Z pohľadu stavebnej pripravenosti je hotová najzásadnejšia konštrukcia plavebnej komory – dolné vráta. Stavebné činnosti sú sfinalizované aj na injektážach podzákladia a sanácii nápustného objektu. Úspešne boli zrealizované aj náročné práce na osádzaní oceľových armatúr vodiacich drážok pre pohyblivé bitvy, vrátane osadenia plavákov.

Veľké provizórne hradenie na dolnom zhlaví | Zdroj: Metrostav

Práce na hornom zhlaví

Skôr ako pracovníci spoločnosti Metrostav pristúpili ku komplexným skúškam komory pred odovzdaním diela, sústredili sa najmä na dokončovacie stavebné práce na konštrukciách na hornom zhlaví. Prepojenie hydraulických systémov s hydraulickými valcami umožnilo manipuláciu s osadenými konštrukciami.

„V poslednej etape sme realizovali práce na prepojení hydraulických systémov s oceľovými konštrukciami na stavbe, ktoré oživili celý systém. Zamerali sme sa aj na nastavenie hydraulického systému na záskokovej klapke a horných vrátach, ale aj na ošetrenie konštrukcií antikoróznym ochranným náterom,“ dopĺňa Radek Liška.

Hydraulický systém na oživenie pohyblivých konštrukcií vrát, segmentov a ďalších prvkov | Zdroj: Metrostav

Skúšky preverili prevádzkyschopnosť

Správnosť navrhnutého a realizovaného postupu stavebnej spoločnosti Metrostav potvrdili individuálne skúšky, ktoré sa uskutočnili v priebehu dokončovania čiastkových technologických celkov, či už išlo napr. o tlakové skúšky a skúšky tesnosti hydraulických systémov, alebo montážne prebierky oceľových konštrukcií.

Stavebné práce na hornom zhlaví boli sfinalizované medzi poslednými. | Zdroj: Metrostav

V druhej etape, a to vo fáze funkčných skúšok, už boli sčasti odskúšané regulačné uzávery vtokov, ako aj výtokov. Aktuálne prebiehajú prípravy na vykonanie funkčných skúšok dolných vrát, klapky a horných vrát. Po celkovom odskúšaní jednotlivých funkčných celkov sa pristúpi k záverečnej etape – komplexným skúškam, ktoré sa budú realizovať nepretržite 72 hodín. Následne bude možné prejsť k skúšobnej plavebnej prevádzke.

V priebehu skúšok bude tiež nevyhnutné dokončiť opancierovanie prahu pod veľkým provizórnym hradením. Hoci sú činnosti na pravej plavebnej komore už takmer úplne dokončené, neustále sa objavujú nové prekážky, ktoré realizátor musí operatívne prekonávať.

www.metrostav.cz

VD Gabčíkovo