image 66816 25 v1

Presklené priečelie, ktoré vyrába energiu zo slnka

Partneri sekcie:

V súčasnosti, v súlade s Európskou smernicou pre výstavbu budov s takmer nulovou spotrebou energie, sa stavebníctvo orientuje na budovy s nízkym energetickým štandardom. Sú ale efektívne? Veľké hrúbky tepelných izolácií spolu so zabezpečením vzduchovej neprievzdušnosti a riadenej výmeny vzduchu, vrátane technológií pre úsporné vykurovanie - to všetko má veľký vplyv na počiatočné investície a rýchlosť ich návratnosti v čase.

Opačnou možnosťou je zamerať sa na aktívne prispievanie k výrobe vlastnej energie, ktorá by čo najviac pokrývala spotrebu objektu a prispievala k jeho energetickej sebestačnosti. Realita a skúsenosti ukazujú, že optimálne riešenie leží niekde uprostred. Teda u energeticky nie príliš úsporných budov, kombinovaných s aktívnymi časťami budovy, ktoré prispievajú k výrobe vlastnej energie. Práve tu nachádza uplatnenie architektonicky pôsobivý fasádny systém Liberta Solar, ktorý premieňa slnečné žiarenie na energiu.

Túto fotovoltaickú fasádu je možné funkčne  i vizuálne plne integrovať do bežných typov fasád, a to bez akýchkoľvek viditeľných pripojení. Tým je zabezpečená flexibilita pri návrhu a kompletnom riešení fasády v kreatívnych kombináciách rôznych tvarov, materiálov a farieb pre celú budovu. Systém je vhodný pre novostavby i pre rekonštrukcie, je možné ho použiť na kancelárskych, komerčných, priemyselných i bytových stavbách. Fotovoltaický systém Liberta Solar je plne integrovateľný do fasády, používa neviditeľné upevňovacie prvky a vďaka svojej rovnomernej farebnosti pôsobia moduly PV, na rozdiel napríklad od panelov z kryštalického kremíka, esteticky príjemne. Nie sú viditeľné žiadne káble ani otvory v stenách, všetko sa nachádza v priestore za panelmi. Fasáda so solárnou kazetou má podobnú skladbu ako fasáda so štandardnou kazetou Liberta.

Spôsob inštalácie je rovnaký ako u bežnej fasády Ruukki. Fasáda je vopred pripravená, pričom dodávka obsahuje všetky komponenty a náležitosti, ktoré sú na mieste potrebné. Montáž v teréne je teda rýchla a jednoduchá.

Systém je založený na modulárnych solárnych alebo PV paneloch, ktoré boli vyrobené zo zasklených PV modulov a oceľového panelového systému typu Rainscreen spoločnosti Ruukki. Moduly majú takmer čierny presklený povrch s úzkymi spojmi (hr. 8 mm). Môžu byť kombinované s inými fasádnymi produktmi Ruukki a sú súčasťou návrhovej palety Ruukki Design Palette, ktorá zahŕňa fasádne produkty umožňujúce voľné určovanie rozmerov a tvarov ďalších komponentov fasády.

PV moduly sú založené na technológii tenkej fólie CIGS (Copper Indium Gallium Diselenide), ktorá nie je závislá na slnečnom teple, ale iba na slnečnom žiarení, čo umožňuje výrobu energie aj pri zamračenom počasí alebo za krátkych letných nocí v severských oblastiach. V zasnežených oblastiach a blízko pri vode zvyšuje systém svoj výstup vďaka odrazeným lúčom.

Modulárny výkon fotovoltaickej fasády Liberta Solar je 90 Wp (120 Wp/m2). Pre maximalizáciu výroby energie sa odporúča navrhovať plochu solárnych panelov Liberta čo najjednoliatejšiu a orientovanú smerom na juh. Fotovoltaická solárna fasáda patrí medzi ekologicky udržateľné systémy a spĺňa požiadavku na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Liberta je skonštruovaná podľa najnovších požiadaviek na energetickú účinnosť, vďaka čomu pomáha pri získavaní LEED a BREEAM kreditov.

Ing. Radovan Tary
Ruukki Business Development Manager
radovan.tary@ruukki.com
Mob.: +421 905 415 143
www.ruukki.cz
www.ruukki.sk

Tento článok bol uverejnený v časopise Střechy-Fasády-Izolace 5/2014