Portály tunelov

Portály tunelov Ovčiarsko A Žilina vybudované zo systému Terramesh®

Partneri sekcie:

V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce výstavby portálových časti tunelov Ovčiarsko a Žilina na úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, ktorý bude tvoriť aj južný obchvat mesta Žilina. Zhotoviteľom tohto úseku je Združenie Ovčiarsko, s vedúcim členom Doprastav, a.s. a členmi Strabag, s.r.o., Váhostav – SK a.s. a Metrostav, a.s. Hlavným projektantom je Združenie D1 HP-LL, s vedúcim členom DOPRAVOPROJEKT, a. s., a členmi GEOCONSULT s. r.o. a Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Portálové časti ako aj oba tunelové objekty projektovala spoločnosť Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Konečné terénne úpravy portálov oboch tunelov sú tvorené zo systému vystuženej horninovej konštrukcie s gabionovým lícom – systém Terramesh® v kombinácií so železobetónovými kotvenými zárubnými múrmi. Tento systém bol zvolený ako technicky a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie zohľadňujúce aj požiadavku investora na 100-ročnú životnosť a bezúdržbovosť konštrukcií.

Výška oporných múrov dosahuje maximálne 12m, sklon líca ja zväčša 65 stupňov. Systémový blok Terramesh® je tvorený gabionovým košom v kombinácii s horizontálnou výstužnou sieťou dĺžky 3,0 m. Blok v sebe spája výstužnú funkciu a zároveň zabezpečuje aj stabilitu čela svahu. Gabiónové čelo a horizontálna výstuž sú spojené už vo výrobnom procese a tvoria ucelenú časť systému.

Blok TerraMesh® je vyrobený zo šesťuholníkovej dvojzákrutovej oceľovej siete typu 8×10, s priemerom drôtu 2,7 mm, vzhľadom na návrhovú životnosť konštrukcie na 100 rokov pri diaľničných stavbách v zmysle požiadaviek normy STN EN 10223-3, ako aj požiadaviek TKP 31, chránený povrchovou úpravou drôtu Galmac (Zn+5%Al) a prídavnou polymérnou ochranou tvorenou z polyamidu PA6.

Portály tunelov 2

Vonkajšia stabilita vystuženého zásypu je zabezpečená pomocou jednoosích ohybných geomreží ParaGrid ukladaných vo vrstvách premenlivej dĺžky podľa statického výpočtu. Geomreže sú lícovým prefabrikátom spojené pomocou presahu, ktorého dĺžka je 3 m.

Zárezové časti nad opornými múrmi sú stabilizované systémom Krismer® v kombinácii so zemnými klincami. Systém Krismer® je tvorený s oceľovej bunkovej mrežoviny výšky 80 mm vyplnenej kamenivom frakcie 32/63mm.

Realizované riešenie predstavuje nielen funkčnú a ekonomickú alternatívu k tradičným masívnym betónovým konštrukciám, ale aj estetické umocnenie a stvárnenie týchto konštrukcií, pretože tieto konštrukcie dokážu nenásilne zapadnúť do okolitého prostredia a podtrhnúť celkový charakter diela.

www.maccaferri.com/sk