ASB Články na tému

silikónové omietky

Pieskujúce minerálne omietky je potrebné pred nanesením finálnych tenkovrstvových alebo minerálnych omietok alebo farieb spevniť vhodným náterom. Jedným z vhodných riešení je použitie roztoku kremičitanu draselného. Jeho použitím dochádza k zmenšeniu pórov, čo môže čiastočne znížiť nasiakavosť omietky, ale neovplyvní difúziu vodnej pary.

Novú technológiu Double Dry obsahuje nová generácia silikónových a silikátovo-silikónových omietok Ceresit, u ktorých na prvý pohľad zaujmú vylepšené parametre hydrofóbnosti a paropriepustnosti. Zásadne vylepšené sú tak receptúry ako u silikónových omietok Ceresit CT 74 a 75  tak aj u silikátovo-silikónových CT 174 a 175.

Výrazne lepšie parametre hydrofóbnosti a paropriepustnosti nájdete u novej generácie silikónových omietok Ceresit CT 74 a CT 75. Veľmi nízku nasiakavosť a vysokú priepustnosť vodnej pary dávajú novým omietkam Ceresit inovované receptúry s unikátnou technológiou Double Dry. V ponuke sú aj nové silikátovo-silikónové omietky (CT 174 a 175), ktoré boli tiež vylepšené novými receptúrami.